IT Project Professional

Informasjon om IT Project Professional 2.0

IT Project Professional (ITPP) er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

De siste årene har det blitt utviklet nye og gode rammeverk og metoder. Vi har høstet nye erfaringer og sett behovet for å videreutvikle sertifiseringen. Derfor lanserer vi nå ITPP 2.0. Den er basert på den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter.

De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-utviklingsprosjekter og -satsninger bør planlegges, ledes og gjennomføres.

Se informasjon om våre tiltak i forbindelse med korona og klasseromsundervisning under og her.

Målgruppe

Alle som jobber med IT-utviklingsprosjekter eller med kontinuerlig produktutvikling som benytter seg av smidige arbeidsprosesser.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
av Svein Hauge | Statens Vegvesen on IT Project Professional

Workshoppen var nyttig og faglig interessant. Innhold står til 6!!! Kjetil og Jørgen gjorde en glimrende presentasjon. Fagstoffet fra Simulasenteret var nyttig og ga mye å tenke over.

Noen av våre kunder som har tatt ITPP

Hvorfor ta en ITPP-sertifisering?

Som ITPP-sertifisert lærer du hvordan du skal gjennomføre smidige IT-utviklingsprosjekter.

Med ITPP i bagasjen vil du som jobber i prosjekter:

 • Få en bedre forståelse for IT-utviklingsprosjekter og -satsninger
 • Få bedre kunnskap om smidgie prinsipper, begreper og metoder
 • Få kunnskap forankret i beste praksis i norsk sammenheng
 • Få en helhetlig forståelse for alle aspekter ved prosjekter og kontinuerlig produktutvikling, fra eierstyring til teamnivå
 • Få økt fokus på gevinster og verdiskapning

Fordeler for virksomheter

 • Oppnå større forutsigbarhet i prosjekter.
 • Unngå avviksprosjekter, lever på tid og til avtalt kvalitet og kostnad ved hjelp av beste praksis for prosjektledelse.
 • Gi medarbeidere anerkjente verktøy som gjør dem trygge i prosjektrollen.
 • Oppnå økt lønnsomhet, lavere risiko, og ikke minst, mer fornøyde kunder.
 • Tilrettelegger for innovasjon og verdiskapning

Innhold i sertifiseringen

Sertifiseringsløpet består av den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og bygger videre på med to dagers workshop som gir deg oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingprosjekter. PRINCE2 Agile Foundation kan gjennomføres som egenstudie med e-læring eller som 3 dagers klasseromskurs.  Under finner du en oversikt over hva som er inkludert i de to forskjellige innholdsløpene.

PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile Foundation gir en god basis for prosjektarbeid og -ledelse med PRINCE2 i kombinasjon med smidige metoder. Sertifiseringen egner seg for deg som jobber i smidige prosjekter og som ønsker forståelse for hvordan PRINCE2 bør kombineres med smidige rammeverk som Scrum, Kanban, Lean Start-up og Cynefin.

Ditt utbytte som kursdeltaker

 • Du lærer de mest utbredte smidige metodene som Scrum, Kanban og Lean Startup, og hvordan du bruker dem i dine prosjekter
 • Du får verktøy som gjør prosjektene dine mer effektive samtidig som du beholder oversikt og kontroll
 • Du blir sertifisert PRINCE2 Agile® Foundation - en anerkjent sertifisering i smidig prosjektledelse

Utbytte for virksomheten du jobber i

 • Mulighet for å jobbe smidig innen en velkjent PRINCE2-ramme
 • Kunnskap, forståelse og et felles prosjektspråk for smidig prosjektledelse
 • En modell for prosjektgjennomføring som leverer verdi raskt og kontinuerlig


Eksamen i PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation avsluttes med en eksamen som består av 50 multiple choice-spørsmål. 55 prosent må være riktig for at du skal bestå. Varigheten på eksamen er 75 minutter.

Gjennomføring

PRINCE2 Agile Foundation kan gjennomføres som egenstudie med e-læring eller som 3 dagers klasseromskurs.

ITPP workshop - dag 1

ITPP workshop dag 1 tar deg gjennom følgende temaer:

 • En introduksjon til smidig
 • Gevinst og målstyring
 • Hvordan forberede leveransene i smidig, særlig
  • Produktkø
  • Prioritering
  • Estimering og leveranseplanlegging
 • Teamsammensetning
 • Virkemidler for ledelsen – smidig kontroll
 • Samarbeid på tvers av organsisasjonen
 • Prosjektledelse og/eller produktledelse
ITPP workshop - dag 2

ITPP worshop dag 2 tar deg gjennom følgende temaer:

 • Prosessen rundt teamets leveranser
 • Forvaltning og drift – devops i praksis
 • Endringsledelse og gevinstrealisering
 • Utprøving i praksis:
  • Gevinstdefinisjon
  • Estimering
  • Oppfølging ved hjelp av nyttestyring
 • Kontrakter i en smidig verden
 • Eksamen
ITPP eksamen

Som avslutning siste kursdag vil du gå opp til en sertifiseringseksamen:

 • Eksamen består av 75 multiple choice-spørsmål og gjennomføres på 60 minutter
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen
 • Eksamen er nettbasert, og du må ha med egen laptop

Etter endt sertifiseringsløp vil du:

 • Bli sertifisert som IT Project Professional
 • Ha et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i større IT-utviklingsprosjekter.
 • Ha god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
 • Ha en god forståelse av hva som er typiske suksesskriterier og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

ITPP med PRINCE2 Agile Foundation som e-læring

 • PRINCE2 Agile Foundation (selvstudie, e-læring)
 • PRINCE2 Agile Foundation eksamen
 • ITPP Workshop 1: 2. september 2021
 • ITPP Workshop 2: 3. september 2021
 • Eksamen i ITPP: gjennomføres siste kursdag

ITPP med PRINCE2 Agile Foundation i klasserom

 • PRINCE2 Agile Foundation (3 dager klasserom)
 • PRINCE2 Agile Foundation eksamen
 • ITPP Workshop 1: 2. september 2021
 • ITPP Workshop 2: 3. september 2021
 • Eksamen i ITPP: gjennomføres siste kursdag

ITPP uten PRINCE2 Agile Foundation

For deg som allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation

 • ITPP Workshop 1: 2. september 2021
 • ITPP Workshop 2: 3. september 2021
 • Eksamen i ITPP: gjennomføres siste kursdag
600personer sertifisert i ITPP
fra 40ledende IT-organisasjoner

Vår samarbeidspartner

ITPP-sertifiseringen leveres i samarbeid med PROMIS. PROMIS er et av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen IT-relaterte prosjekter og engasjeres i oppdrag både for kunder som har store IT-investeringer og for leverandører som gjennomfører store og komplekse leveranser.

Kontakt oss

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.