IT Project Professional

Informasjon om IT Project Professional 2.0

IT Project Professional (ITPP) er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

De siste årene har det blitt utviklet nye og gode rammeverk og metoder. Vi har høstet nye erfaringer og sett behovet for å videreutvikle sertifiseringen. Derfor lanserer vi nå ITPP 2.0. Den er basert på den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter.

De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-utviklingsprosjekter og -satsninger bør planlegges, ledes og gjennomføres.

 

Målgruppe

Alle som jobber med IT-utviklingsprosjekter eller med kontinuerlig produktutvikling som benytter seg av smidige arbeidsprosesser.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
avSvein Hauge | Statens Vegvesen onIT Project Professional

Workshoppen var nyttig og faglig interessant. Innhold står til 6!!! Kjetil og Jørgen gjorde en glimrende presentasjon. Fagstoffet fra Simulasenteret var nyttig og ga mye å tenke over.

Noen av våre kunder som har tatt ITPP

Hvorfor ta en ITPP-sertifisering?

Som ITPP-sertifisert lærer du hvordan du skal gjennomføre smidige IT-utviklingsprosjekter.

Med ITPP i bagasjen vil du som jobber i prosjekter:

 • Få en bedre forståelse for IT-utviklingsprosjekter og -satsninger
 • Få bedre kunnskap om smidgie prinsipper, begreper og metoder
 • Få kunnskap forankret i beste praksis i norsk sammenheng
 • Få en helhetlig forståelse for alle aspekter ved prosjekter og kontinuerlig produktutvikling, fra eierstyring til teamnivå
 • Få økt fokus på gevinster og verdiskapning

Fordeler for virksomheter

 • Oppnå større forutsigbarhet i prosjekter.
 • Unngå avviksprosjekter, lever på tid og til avtalt kvalitet og kostnad ved hjelp av beste praksis for prosjektledelse.
 • Gi medarbeidere anerkjente verktøy som gjør dem trygge i prosjektrollen.
 • Oppnå økt lønnsomhet, lavere risiko, og ikke minst, mer fornøyde kunder.
 • Tilrettelegger for innovasjon og verdiskapning

Innhold i sertifiseringen

Sertifiseringsløpet består av den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og bygger videre på med to dagers workshop som gir deg oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingprosjekter. PRINCE2 Agile Foundation kan gjennomføres som egenstudie med e-læring eller som 3 dagers klasseromskurs.  Under finner du en oversikt over hva som er inkludert i de to forskjellige innholdsløpene.

PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile Foundation gir en god basis for prosjektarbeid og -ledelse med PRINCE2 i kombinasjon med smidige metoder. Sertifiseringen egner seg for deg som jobber i smidige prosjekter og som ønsker forståelse for hvordan PRINCE2 bør kombineres med smidige rammeverk som Scrum, Kanban, Lean Start-up og Cynefin.

Ditt utbytte som kursdeltaker

 • Du lærer de mest utbredte smidige metodene som Scrum, Kanban og Lean Startup, og hvordan du bruker dem i dine prosjekter
 • Du får verktøy som gjør prosjektene dine mer effektive samtidig som du beholder oversikt og kontroll
 • Du blir sertifisert PRINCE2 Agile® Foundation - en anerkjent sertifisering i smidig prosjektledelse

Utbytte for virksomheten du jobber i

 • Mulighet for å jobbe smidig innen en velkjent PRINCE2-ramme
 • Kunnskap, forståelse og et felles prosjektspråk for smidig prosjektledelse
 • En modell for prosjektgjennomføring som leverer verdi raskt og kontinuerlig


Eksamen i PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation avsluttes med en eksamen som består av 50 multiple choice-spørsmål. 55 prosent må være riktig for at du skal bestå. Varigheten på eksamen er 75 minutter.

Gjennomføring

PRINCE2 Agile Foundation kan gjennomføres som egenstudie med e-læring eller som 3 dagers klasseromskurs.

ITPP workshop - dag 1

ITPP workshop dag 1 tar deg gjennom følgende temaer:

 • En introduksjon til smidig
 • Gevinst og målstyring
 • Hvordan forberede leveransene i smidig, særlig
  • Produktkø
  • Prioritering
  • Estimering og leveranseplanlegging
 • Teamsammensetning
 • Virkemidler for ledelsen – smidig kontroll
 • Samarbeid på tvers av organsisasjonen
 • Prosjektledelse og/eller produktledelse
ITPP workshop - dag 2

ITPP worshop dag 2 tar deg gjennom følgende temaer:

 • Prosessen rundt teamets leveranser
 • Forvaltning og drift – devops i praksis
 • Endringsledelse og gevinstrealisering
 • Utprøving i praksis:
  • Gevinstdefinisjon
  • Estimering
  • Oppfølging ved hjelp av nyttestyring
 • Kontrakter i en smidig verden
 • Eksamen
ITPP eksamen

Som avslutning siste kursdag vil du gå opp til en sertifiseringseksamen:

 • Eksamen består av 60 multiple choice-spørsmål og gjennomføres på 60 minutter
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen
 • Eksamen er nettbasert, og du må ha med egen laptop

Etter endt sertifiseringsløp vil du:

 • Bli sertifisert som IT Project Professional
 • Ha et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i større IT-utviklingsprosjekter.
 • Ha god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
 • Ha en god forståelse av hva som er typiske suksesskriterier og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

ITPP med PRINCE2 Agile Foundation som e-læring

 • PRINCE2 Agile Foundation (selvstudie, e-læring)
 • PRINCE2 Agile Foundation eksamen
 • ITPP Workshop 1: 08. september 2022
 • ITPP Workshop 2: 09. september 2022
 • Eksamen i ITPP: gjennomføres siste kursdag

ITPP med PRINCE2 Agile Foundation i klasserom

 • PRINCE2 Agile Foundation (3 dager klasserom)
 • PRINCE2 Agile Foundation eksamen
 • ITPP Workshop 1: 08. september 2022
 • ITPP Workshop 2: 09. september 2022
 • Eksamen i ITPP: gjennomføres siste kursdag

ITPP uten PRINCE2 Agile Foundation

For deg som allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation

 • ITPP Workshop 1: 08. september 2022
 • ITPP Workshop 2: 09. september 2022
 • Eksamen i ITPP: gjennomføres siste kursdag
600personer sertifisert i ITPP
fra 40ledende IT-organisasjoner

Vår samarbeidspartner

ITPP-sertifiseringen leveres i samarbeid med PROMIS. PROMIS er et av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen IT-relaterte prosjekter og engasjeres i oppdrag både for kunder som har store IT-investeringer og for leverandører som gjennomfører store og komplekse leveranser.

Kontakt oss

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.