IT Project Professional

Informasjon om IT Project Professional

ITPP (IT Project Professional) er en sertifisering for gjennomføring av smidig prosjektledelse. Sertifiseringen bygger på en kombinasjon av smidig utviklingsmetodikk og PRINCE2. Med basis i beste praksis for IT-utviklingsprosjekter, gir ITPP et helhetlig grunnlag for styring og gjennomføring.

Som sertifisert vil du få god forståelse for hvordan IT-utviklingsprosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

Innhold i sertifiseringen

ITPP-sertifiseringen kan taes som nettkurs med selvstudie eller workshops. Under finner du en oversikt over hva som er inkludert i de to forskjellige innholdsløpene.

Nettkurs og selvstudie

 1. PRINCE2® Foundation
 2. E-læring i smidig prosjektstyring - del 1
 3. Selvstudie i smidig prosjektstyring
 4. E-læring i smidig prosjektstyring - del 2
 5. Selvstudie i nyttestyring og smidig kontrahering
 6. Eksamen

Nettkurs med workshops

 1. PRINCE2® Foundation
 2. E-læring i smidig prosjektstyring - del 1
 3. Workshop i smidig prosjektstyring
 4. E-læring i smidig prosjektstyring - del 2
 5. Workshop i nyttestyring og smidig kontrahering
 6. Eksamen

Målgruppe

IT Project Professional passer for deg som er prosjektleder for smidige IT-utviklingsprosjekter.

Vil du vite mer om kurset?

Workshoppen var nyttig og faglig interessant. Innhold står til 6!!! Kjetil og Jørgen gjorde en glimrende presentasjon. Fagstoffet fra Simulasenteret var nyttig og ga mye å tenke over.

Svein Hauge, Statens Vegvesen

Analyser viser at det er en tett sammenheng mellom sertifiserte prosjektressurser og vellykkede prosjekter. Denne sertifiseringen gir deg det du og virksomheten trenger for å lykkes med IT-utviklingsprosjekter.

Halvard Kilde, Metier OEC

Sertifisering i ITPP vil dokumentere at kandidaten har tilegnet seg den grunnleggende forståelsen, og kan bistå organisasjoner med å omsette prinsippene til praktisk handling.

Kjetil Strand, Promisx