AgileSHIFT®

​Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT®

Mange organisasjoner opplever et økende press på å fornye og omstille seg til å jobbe smartere for å opprettholde posisjonen i markeder med tøff konkurranse. Dette innebærer blant annet at stadig flere virksomheter jobber for å bli mer smidige (agile). Virksomheter som finner nye, mer kost- og måleffektive måter å arbeide på vil ha et konkurransefortrinn.

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør kontinuerlig endring i virksomheten og kan ses på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur.

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Motivere virksomheten for å akseptere og være komfortabel med endring
 • Demonstrere hvordan smidig virksomhetsstyring er nyttig for organisasjoner i endring, og ved å synliggjøre vanlige hindre for endring.
 • Gi en oversikt over smidige tilnærminger og hvordan de kan relateres til smidighet i hele virksomheten.
 • Gi et enkelt smidig rammeverk for virksomheter;
  • Fem prinsipper og fem praksiser for hele organisasjonen.
  • En iterativ leveransemetode som omfatter roller, kompetanser, arbeidsflyt, verktøy og teknikker.

Målgruppe

AgileSHIFT er designet for å ta et helhetlig syn på hvordan organisasjoner utvikler et smidig tankesett og opplæringen. Sertifiseringen retter seg mot «endringsagenter». Med endringsagent mener vi ledere eller enkeltpersoner som er aktive i forretningsutvikling.

Typiske roller kan omfatte:

 • Transformasjonsledere
 • Linjeledere / leder
 • Endringsledere
 • Roller innen finans, HR, salg og markedsføring

Kursmateriell og språk

Kurset gjennomføres på norsk med norsk instruktør, men materiellet og sertifiseringseksamen er på engelsk. Kursmateriellet består av AgileSHIFT- manualen (sendes automatisk til deltakere ved påmelding) og en kort pre-course study guide. Det må beregnes ca 1 -2 timer til egenstudie i forkant av kurset og ca 1 time etter første kursdag til eksamensforberedelser. 

Eksamen

 • Eksamen tas siste kursdag som en del av kursløpet
 • 56 minutter
 • 33 multiple choice-spørsmål
 • 60% må være riktige for å bestå
 • Ingen hjelpemidler tillatt
 

Klasseromskurs i forbindelse med Corona-utbruddet

Vi vil fremover gjennomføre klasseromskurs både virtuelt og fysisk. Til høyre på denne siden vil hvert kurs definere "Sted" som enten "Online", eller "Oslo". 

Virtuelle klasseromskurs
Som deltaker på det virtuelle klasseromskurset vil du får tilgang til e-læringskurs i 90 dager slik at du kan bruke dette i forbindelse med forberedelsene til sertifisering.

Fysiske klasseromskurs
Fra juni 2020 vil vi åpne opp for fysiske klasseromskurs i henhold til smittevernreglene til myndighetene. Her er våre tiltak for en smittefri gjennomføring: 

 • Antall deltakere per kurs vil være redusert for å kunne gi hver enkelt egen pult og minimum en meters avstand til andre deltakere. 
 • Overflater vil bli sterilisert før, etter og under kurset  
 • Sprit vil være tilgjengelig for desinfisering av hender 
 • Matservering gjøres i henhold til anbefalinger fra vår kantine med porsjonsdelt lunsj og snacks samt engangsbestikk  
 • På kurs hvor det er behov for å låne bøker vil vi sørge for at du får en personlig lånebok som ikke vil berøres av andre 
 • Eksamen vil gjennomføres i klasserom, som en del av kurset 

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål. 

Kursdatoer

Dato:
16. - 17. november 2020
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Dato:
15. - 16. april 2021
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Har du spørsmål til dette kurset?

Bestilling

Sikre deg plass i dag.