AgileSHIFT®

Virtuelle kurs i forbindelse med Corona-utbruddet

I forbindelse med Corona-utbruddet vil vi inntil videre gjennomføre alle klasseromsbaserte kurs i AgileSHIFT virtuelt.

Dette gjør at du som deltaker kan sitte hjemme eller på kontoret og koble deg til kurset fra din egen datamaskin.

Vi gjør disse tilpasningene for å kunne tilby deg en så god kursopplevelse som mulig etter forholdene. Undervisningen vil basere seg på en blanding av presentasjon fra kursholder, variert individuelt arbeid dere gjør hjemme, mulighet til å stille spørsmål til kursholder og til å diskutere med andre deltakere.

​Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT®

Mange organisasjoner opplever et økende press på å fornye og omstille seg til å jobbe smartere for å opprettholde posisjonen i markeder med tøff konkurranse. Dette innebærer blant annet at stadig flere virksomheter jobber for å bli mer smidige (agile). Virksomheter som finner nye, mer kost- og måleffektive måter å arbeide på vil ha et konkurransefortrinn.

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten og kan ses på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur.

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Motivere virksomheten for å akseptere og være komfortabel med endring
 • Demonstrere hvordan smidig virksomhetsstyring er nyttig for organisasjoner i endring, og ved å synliggjøre vanlige hindre for endring.
 • Gi en oversikt over smidige tilnærminger og hvordan de kan relateres til smidighet i hele virksomheten.
 • Gi et enkelt smidig rammeverk for virksomheter;
  • Fem prinsipper og fem praksiser for hele organisasjonen.
  • En iterativ leveransemetode som omfatter roller, kompetanser, arbeidsflyt, verktøy og teknikker.

Målgruppe

AgileSHIFT er designet for å ta et helhetlig syn på hvordan organisasjoner utvikler et smidig tankesett og opplæringen. Sertifiseringen retter seg mot «endringsagenter». Med endringsagent mener vi ledere eller enkeltpersoner som er aktive i forretningsutvikling.

Typiske roller kan omfatte:

 • Transformasjonsledere
 • Linjeledere / leder
 • Endringsledere
 • Roller innen finans, HR, salg og markedsføring

Kursmateriell og språk

Kurset og sertifiseringen gjennomføres på engelsk.

Eksamen

 • 45 minutter
 • 33 multiple choice-spørsmål
 • 60% må være riktige for å bestå
 • Ingen hjelpemidler tillatt
 

Kursdatoer

Dato:
18. - 19. juni 2020
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Kontakt oss

Bestilling

Sikre deg plass i dag.