AgileSHIFT®

​Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT®

Mange organisasjoner opplever et økende press på å fornye og omstille seg til å jobbe smartere for å opprettholde posisjonen i markeder med tøff konkurranse. Dette innebærer blant annet at stadig flere virksomheter jobber for å bli mer smidige (agile). Virksomheter som finner nye, mer kost- og måleffektive måter å arbeide på vil ha et konkurransefortrinn.

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør kontinuerlig endring i virksomheten og kan ses på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur.

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Motivere virksomheten for å akseptere og være komfortabel med endring
 • Demonstrere hvordan smidig virksomhetsstyring er nyttig for organisasjoner i endring, og ved å synliggjøre vanlige hindre for endring.
 • Gi en oversikt over smidige tilnærminger og hvordan de kan relateres til smidighet i hele virksomheten.
 • Gi et enkelt smidig rammeverk for virksomheter;
  • Fem prinsipper og fem praksiser for hele organisasjonen.
  • En iterativ leveransemetode som omfatter roller, kompetanser, arbeidsflyt, verktøy og teknikker.

Målgruppe

AgileSHIFT er designet for å ta et helhetlig syn på hvordan organisasjoner utvikler et smidig tankesett og opplæringen. Sertifiseringen retter seg mot «endringsagenter». Med endringsagent mener vi ledere eller enkeltpersoner som er aktive i forretningsutvikling.

Typiske roller kan omfatte:

 • Transformasjonsledere
 • Linjeledere / leder
 • Endringsledere
 • Roller innen finans, HR, salg og markedsføring

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 3 vurderinger
av Anders Tellefsen on AgileSHIFT

Her kan du lære om sammenhenger mellom agil tilnærming og fossefall.

av Martin Vikøren Otteraaen on AgileSHIFT

Godt rammeverk som hjelper til med å tilpasse leveransemodell etter de endringene og utfordringene man står ovenfor.

av Petter Evjen on AgileSHIFT

Forstå hvordan "agile" passer med og kan anvendes sammen øvrige metoder for prosjekt- og programledelse.

Kursmateriell og språk

Kurset gjennomføres på norsk med norsk instruktør, men materiellet og sertifiseringseksamen er på engelsk. Kursmateriellet består av AgileSHIFT- manualen (sendes automatisk til deltakere ved påmelding) og en kort pre-course study guide. Det må beregnes ca 1 -2 timer til egenstudie i forkant av kurset og ca 1 time etter første kursdag til eksamensforberedelser. 

Eksamen

 • Eksamen tas siste kursdag som en del av kursløpet
 • 56 minutter
 • 33 multiple choice-spørsmål
 • 60% må være riktige for å bestå
 • Ingen hjelpemidler tillatt
 

Smittevernstiltak

Vi gjennomfører klasseromskurs både virtuelt og fysisk. Til høyre på denne siden vil hvert kurs definere "Sted" som enten "Online", eller "Oslo". 

Virtuelle klasseromskurs
Som deltaker på det virtuelle klasseromskurset vil du får tilgang til e-læringskurs i 90 dager slik at du kan bruke dette i forbindelse med forberedelsene til sertifisering.

Fysiske klasseromskurs
Vi gjennomfører fysiske klasseromskurs i henhold til smittevernreglene til myndighetene. Her er våre tiltak for en smittefri gjennomføring. 

 • Antall deltakere per kurs vil være redusert for å kunne gi hver enkelt egen pult og minimum en meters avstand til andre deltakere. 
 • Overflater vil bli sterilisert før, etter og under kurset  
 • Sprit vil være tilgjengelig for desinfisering av hender 
 • Matservering gjøres i henhold til anbefalinger fra vår kantine med porsjonsdelt lunsj og snacks samt engangsbestikk  
 • På kurs hvor det er behov for å låne bøker vil vi sørge for at du får en personlig lånebok som ikke vil berøres av andre 
 • Ansiktsmasker er tilgjengelig for bruk i våre lokaler.
 • Eksamen vil gjennomføres i klasserom, som en del av kurset 

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål. 

Kursdatoer

Dato:
21. - 22. oktober 2021
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Få mer ut av din AgileSHIFT-sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Bestilling

Sikre deg plass i dag.