Leading SAFe®

Informasjon om sertifiseringen som SAFe® Agilist

Scaled Agile Framework (SAFe®) er et internasjonalt ledende rammeverk for skalering av smidig utvikling fra teamnivå til program- og porteføljenivå. I løpet av dette to-dagers kurset lærer du hvordan man leder smidig utvikling i stor skala med SAFe®. Du vil lære rammeverkets prinsipper og arbeidsmetode for smidige team, smidige programmer, smidig porteføljehåndtering og smidig arkitektur.

Målgruppe

Kurset retter seg mot ledere, program- og prosjektledere, endringsledere, smidige coacher og andre som jobber med smidig utvikling i stor skala.

Kurset retter seg mot alle som har jobbet med Scrum eller andre smidige metoder over noe tid. For eksempel prosjektledere, programledere, linjeledere i en utviklingsorganisasjon. Det passer også for deg som jobber i et PMO eller spiller en aktiv rolle i å smidige metoder til å spille i hele organisasjonen.

Forberedelse til sertifiseringen

Etter å ha fullført dette kurset har du mulighet for å sertifisere deg som Safe Agilist (SA). Du har 30 dager på deg til å gjennomføre eksamen og kursavgiften dekker ett forsøk.

Kursmateriell og språk

Kurset og sertifiseringen gjennomføres på engelsk med skandinavisk kursholder.

Utbytte for deg

Etter kurset vil du:

 • Kunne bidra til å skalere smidige metoder i virksomheten du jobber i
 • Forstå SAFe-rammeverket, og hvordan de kan brukes i din organsisasjon
 • Kunne danne en oversikt over deres portefølje med smidige utviklingsinitiativer
 • Kunne unngå de vanligste fallgruver i overgang til smidige metoder i storskala

Utbytte for virksomheten du jobber i

Med kunnskap om SAFe ® og hvordan man jobber smidig og effektivt med større utviklingsinitiativer økes sjansene for å lykkes med større prosjekter og programmer. SAFe gir den utrustningen man trenger for å håndtere denne typen oppgaver. Etter kurset kan deltakeren:

 • Kunne danne en oversikt over virksomhetens portefølje med smidige utviklingsinitiativer
 • Være en drivkraft til å jobbe smidig i større prosjekter og programmer
 • Igangsette programmer i form av ”Agile Release Trains”

Vedlikehold av sertifiseringen

Sertifiseringen er gyldig i ett år du avlegger eksamen. Fornying av sertifiseringen koster $100 per år.

Eksamen

 • Navn på sertifiseringen: SAFe 4 Agilist
 • Format: Multiple Choice
 • Type eksamen: Nettbasert eksamen uten bok
 • Varighet: 90 minutter
 • Antall spørsmål: 45
 • Krav for å bestå: 34 riktige av 45 spørsmål (76%)
 • Testeksamensspørsmål kan lastes ned her

Kursinnhold

Hva er SAFe®?

 • Rammeverkets opprinnelse og bakenforliggende prinsipper
 • Strategier implementering av SAFe i virksomheter

Lean som tankesett

 • ”Lean software development”
 • ”Product development flow”

Smidig utvikling i storskala

 • Smidig utvikling i et virksomhetsperspektiv
 • Nytte for organisasjoner og virksomheter

SAFe® på teamnivå

 • Arbeidsmetoder som gjør det mulig å skalere til program- og porteføljenivå

Programledelse med smidige leveranser

 • “Agile release trains” – identifisering, planlegging og gjennomføring av leveranser
 • Arbeidsmetoder og roller

Smidig porteføljestyring

 • Smidig transformasjonsmønster for strategi og finansiering, programledelse og eierstyring

Smidig arkitektur

 • Prinsipper for smidig arkitektur
 • Rollene system- og entreprise-arkitekt.
 • Arkitektur og fokus på flyt

Smidig ledelse

 • Lean og smidig ledelse

Kursdatoer

Dato:
07.-08. mars 2019
Sted:
Oslo

Dato:
13. - 14. juni 2019
Sted:
Oslo

Dato:
12. - 13. september 2019
Sted:
Oslo

Dato:
07. - 08. november 2019
Sted:
Oslo

Kontakt oss

Bestilling

Sikre deg plass i dag.