Samtidig prosjektering

Lær en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir store nytteeffekter

Samtidig prosjektering er en sertifisering og en arbeidsmetodikk som sørger for raskere prosjektrealisering, økt innovasjon og bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter. Metoden er utviklet av ledende aktører fra norsk byggenæring og tilpasset norske forhold basert på beste praksis fra VDC, ICE og Lean Prosjektering. Gjennom en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid i prosjekter gir Samtidig prosjektering en ny måte å jobbe med prosjektering på som gir store nytteeffekter.

Se informasjon om våre tiltak i forbindelse med korona og klasseromsundervisning under og her.

I videoen under får du en kort introduksjon til Samtidig prosjektering, bakgrunnen for metoden og hvilken nytte den kan gi.

Målgruppe

Kurset egner seg for rådgivere, byggherrer, entreprenører, kommuner, fylkeskommuner mm.

Nytte for deg

Ettertraktet kompetanse for fremtidens prosjekter

 • Du får dokumentert kompetanse innen Samtidig prosjektering som er bygget på beste praksis fra fra VDC, ICE og Lean Prosjektering
 • Du blir mer attraktiv for eksisterende og fremtidige  arbeids- og oppdragsgivere

Spennende måte å jobbe på

 • Du lærer en ny arbeidsmetode som gjør deg i stand til å delta i team som jobber med prosjektering på en moderne måte
 • Kunnskapen du får kan brukes i alle prosjektets faser og som vil kutte den totale lengden på plan- og prosjekteringsfasen
 • Du får praktisk innsikt og eksempler fra noen av de største byggeprosjektene i Norge

Nytte for prosjektene du jobber i

Raskere prosjektrealisering

 • Kortere plan- og prosjekteringsfaser.
 • Raskere saksbehandling av tekniske avklaringer
 • Færre tekniske og grensesnittbaserte feil
 • Færre omkamper rundt løsninger og prinsipper

Økt innovasjon

 • Økt læring gjennom bedre informasjonsdeling og mulighet for faglig «bredere» samspill
 • Aktiv deltakelse gir motiverte medspillere i prosjektet

Bedre kvalitet

 • Forbedret kvalitet på leveransene gjennom tettere samhandling
 • Redusert sårbarhet i ved at flere personer jobber sammen om løsningene
 • Riktigere prosjekt ift. omverdenens (interessentenes) krav
 • Mindre «tilleggskostnader» og høyere nytte/kost-faktor

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 5 vurderinger
av Erling Graarud | ViaNova on Samtidig prosjektering

En god basisintroduksjon til framtidens arbeidsform (i enkelte prosjekter....)

av Mathilde Sondenaa | ViaNova on Samtidig prosjektering

Du får et godt innblikk i en metode som sannsynligvis vil benyttes på flere større prosjekter i framtiden.

av Ingvild Ødegard | ViaNova on Samtidig prosjektering

Nyttig og relevant. Burde lært dette for lenge siden.

av Linn Baade-Mathiesen | ViaNova on Samtidig prosjektering

Veldig nyttig å få innblikk i verktøy og metoder man kan implementere i prosjekteringshverdagen for å effektivisere beslutningsprosesser og forbedre samarbeidet.

av Hans-Jørg Schneidt | ViaNova on Samtidig prosjektering

Tverrfaglig samarbeid satt i metode og i kombinasjon med de beste visualiserings og planleggingsverktøyene!

Kursinnhold

Kurset gjennomføres som nettbasert e-læring med en avsluttende workshop. Første steg er et e-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring i metodikken. Andre steg er en dag med klasseromsundervisning hvor du vil få inngående kunnskap og praktisk erfaring i hvordan man skal anvende Samtidig prosjektering.

Del 1: Forberedende  e-læring

 • Leksjon 1: Introduksjon til metodikken
 • Leksjon 2: Tema 1: Samarbeid
 • Leksjon 3: Tema 2: Trinnmodell
 • Leksjon 4: Tema 3: Sesjoner
 • Leksjon 5: Tema 4: Visualisering

Etter hvert tema vil du få en case-oppgave som skal besvares på et eget ark som lastes opp i læringsportalen myMetier. Denne besvarelsen skal tas med på klasseromssamlingen.

Del 2: Praktisk workshop

Hovedfokuset på workshopen er å gi deg inngående kunnskap om, og praktisk erfaring i hvordan du kan bruke Samtidig prosjektering. Case-oppgavene fra e-læringen gjennomgåes i plenum.

Sertifiseringseksamen

 • Multiple-Choice (flervalgsspørsmål - hvorav ett alternativ er riktig)
 • 1 times varighet
 • Språk: Norsk
 • 25 spørsmål
 • 50% av spørsmålene må være riktig for å bestå
 • Ingen hjelpemidler

Utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring 

Samtidig prosjektering er utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring og tilpasset norske forhold basert på beste praksis fra anerkjente metoder som Virtual Design and Construction (VDC), Integrated Concurrent Engineering (ICE) og Lean Prosjektering.

8timer e-læring
1dag workshop

Kursdatoer

Dato:
17. 02.2022
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Er det flere i din bedrift som kan være interessert i dette?

Vi tilpasser kursgjennomføring for bedrifter og grupper. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Bestilling

Klikk under for å melde deg på kurset. Du får tilgang i løpet av 5 minutter.