Managing Benefits™ Foundation

Managing Benefits er en metode, beste praksis og sertifisering i planlegging og realisering av gevinster.

Managing Benefits™ Foundation

I de fleste prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet er avsluttet. For å lykkes med dette bør arbeidet med gevinstrealisering påbegynnes allerede før prosjektet starter. Dette gjøres gjennom gevinststyring - identifisere, analysere, planlegge, realisere og optimalisere gevinster.

Managing Benefits er en metode og sertifisering i gevinstrealisering. Den er utbredt internasjonalt og passer sammen med anerkjente prosjektledelsesmetoder som PRINCE2 og Prosjektveiviseren.

Dette lærer du

 • Hva gevinstrealisering er, begreper, omfanget av metoden og hvordan den bør brukes
 • Prinsippene som metoden bygger på og hvordan de bør brukes i praksis
 • Metoder og beste praksiser som bør brukes i gevinststyringsprosessens 5 steg
 • Roller og ansvar for styring av gevinster
 • Hvordan gevinstrealisering bør implementeres

Målgruppe

Managing Benefits passer for deg som jobber med endringsledelse eller forretningsutvikling og ønsker å lære en metode for hvordan man jobber systematisk med gevinstrealisering.

Sertifiseringen passer for:

 • Prosjektledere
 • Program- og porteføljeledere
 • Linjeledere
 • Ledere og medarbeidere på prosjektkontor

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 3 dager fra kl. 09:00 til 16:00. Siste del av dag 3 er satt av til eksamen.
Ved påmelding får du tilsendt boken om Managing Benefits. Du bør gjøre deg kjent med denne i forkant av kurset.

Eksamen

 •  50 multiple choice spørsmål
 •  50 prosent må være riktig for at du skal bestå (25 av 50 spørsmål)
 •  Eksamen varer i 40 minutter
 •  Ingen hjelpemidler tillatt

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Kurset settes opp på forespørsel for grupper.

Vil du vite mer om kurset?