Managing Benefits™ Foundation

Managing Benefits er en metode, beste praksis og sertifisering i planlegging og realisering av gevinster.

Managing Benefits™ Foundation

I de fleste prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet er avsluttet. For å lykkes med dette bør arbeidet med gevinstrealisering påbegynnes allerede før prosjektet starter. Dette gjøres gjennom gevinststyring - identifisere, analysere, planlegge, realisere og optimalisere gevinster.

Managing Benefits er en metode og sertifisering i gevinstrealisering. Den er utbredt internasjonalt og passer sammen med anerkjente prosjektledelsesmetoder som PRINCE2 og Prosjektveiviseren.

Dette lærer du

 • Hva gevinstrealisering er, begreper, omfanget av metoden og hvordan den bør brukes
 • Prinsippene som metoden bygger på og hvordan de bør brukes i praksis
 • Metoder og beste praksiser som bør brukes i gevinststyringsprosessens 5 steg
 • Roller og ansvar for styring av gevinster
 • Hvordan gevinstrealisering bør implementeres

Målgruppe

Managing Benefits passer for deg som jobber med endringsledelse eller forretningsutvikling og ønsker å lære en metode for hvordan man jobber systematisk med gevinstrealisering.

Sertifiseringen passer for:

 • Prosjektledere
 • Program- og porteføljeledere
 • Linjeledere
 • Ledere og medarbeidere på prosjektkontor

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 3 dager fra kl. 09:00 til 16:00. Siste del av dag 3 er satt av til eksamen.
Ved påmelding får du tilsendt boken om Managing Benefits. Du bør gjøre deg kjent med denne i forkant av kurset.

Eksamen

 •  50 multiple choice spørsmål
 •  50 prosent må være riktig for at du skal bestå (25 av 50 spørsmål)
 •  Eksamen varer i 40 minutter
 •  Ingen hjelpemidler tillatt

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Kursdatoer

Dato:
11.-13. nov 2019
Sted:
Oslo

Vil du vite mer om kurset?

Bestilling

Sikre deg plass i dag.