MoP® Foundation

Informasjon om sertifisering i MoP® Foundation

Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål.

Sertifiseringen MoP Foundation gir deg en innføring i porteføljestyring med MoP. Du vil lære om metodens begreper, prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser

Målgruppe

MoP Foundation retter seg mot deg som:

 • Er involvert i portefølje- og investeringsbeslutninger, prosjekt- og programleveranser og gevinstrealisering.
 • Er involvert i valg og leveranse av initiativer knyttet til forretningsendring
 • Fungerer som porteføljeansvarlig, leder porteføljer eller endringsinitiativer
 • Jobber i et prosjektkontor eller har andre lederposisjoner

Hvorfor porteføljestyring?

MoP hjelper virksomheter med å:

 • Iverksette riktige investeringer og sørge for at disse er knyttet til virksomhetens strategiske mål
 • Gjennomføre investeringene på en måte som sikrer størst mulig avkastning gjennom en god gevinstrealisering
 • Sørge for at programmene og prosjektene som startes er prioritert i henhold til virksomhetens strategiske mål
 • Få en totaloversikt over samtlige gevinster ut i fra de endringsinitiativ som pågår og settes i gang

Kursinnhold

 • Innføring i porteføljestyring med MoP
 • MoPs 5 fleksible prinsipper
 • MoPs sykluser
 • MoPs 12 porteføljestyringspraksiser
 • Sertifisering i MoP Foundation

Kursdetaljer

 • Kurset går over 3 dager fra kl 09:00 - 16:00 
 • Eksamen en online hjemmeeksamen
  • Multiple choice med 50 spørsmål som gjennomføres over 40 minutter uten hjelpemidler
 • Du må få 50% riktig for å bestå eksamen
 • Kurset og eksamen er på engelsk

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Forberedelser

Ved påmelding får du tilgang til MoP-manualen som e-bok innen tre dager etter påmelding. Informasjon om e-bok blir tilsendt fra PeopleCert.

Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 12 vurderinger
avAda Fuglset | Skatteetaten onMoP Foundation, klasserom

Porteføljekurset har relevant innhold og gjennomføres på en effektiv måte - lærte masse på tre dager som jeg umiddelbart fikk bruk for på jobb.

avTonje Thoresen | Forsvarsdepartementet onMoP Foundation, klasserom

Interessant kurs med gode intruktører. Et lite avbrekk fra arbeidsverdagen med kompetansepåfyll.

avMaiken Ekström onMoP Foundation, klasserom

Porteføljestyring er mye mer enn bare innsamling av prosjektdata og avrapportering. Kurset gir innsikt I hvordan porteføljen kan bidra for å sikre en bedrifts strategi.

avE Iversen | Forsvaret onMoP Foundation, klasserom

Gjør gode forberedelser - fokuser på å lære deg metoden og ikke være så opptatt av eksamen som instruktøren er.

avValborg Langevei | Kristiansand kommune onMoP Foundation, klasserom

Fantastisk god foredragsholder

Side 1 av 3:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

Kursdatoer

Dato:
12. - 14. september 2022
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Dato:
14. - 16. november 2022
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Kontakt oss

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Bestilling

Sikre deg plass i dag.