MoP® Foundation

Klasseromskurs i forbindelse med Corona-utbruddet

Vi vil fremover gjennomføre klasseromskurs både virtuelt og fysisk. Til høyre på denne siden vil hvert kurs definere "Sted" som enten "Online", eller "Oslo".

Virtuelle klasseromskurs
Undervisningen vil basere seg på en blanding av presentasjon fra kursholder, variert individuelt arbeid dere gjør hjemme, mulighet til å stille spørsmål til kursholder og til å diskutere med andre deltakere.

Fysiske klasseromskurs
Fra juni 2020 vil vi åpne opp for fysiske klasseromskurs i henhold til smittevernreglene til myndighetene. Her er våre tiltak for en smittefri gjennomføring.

 • Antall deltakere per kurs vil være redusert for å kunne gi hver enkelt egen pult og minimum en meters avstand til andre deltakere.
 • Overflater vil bli sterilisert før, etter og under kurset
 • Sprit vil være tilgjengelig for desinfisering av hender
 • Matservering gjøres i henhold til anbefalinger fra vår kantine med porsjonsdelt lunsj og snacks samt engangsbestikk
 • På kurs hvor det er behov for å låne bøker vil vi sørge for at du får en personlig lånebok som ikke vil berøres av andre
 • Eksamen vil gjennomføres i klasserom, som en del av kurset

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Informasjon om sertifisering i MoP® Foundation

Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål.

Sertifiseringen MoP Foundation gir deg en innføring i porteføljestyring med MoP. Du vil lære om metodens begreper, prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser.

Hvorfor porteføljestyring?

MoP hjelper virksomheter med å:

 • Iverksette riktige investeringer og sørge for at disse er knyttet til virksomhetens strategiske mål
 • Gjennomføre investeringene på en måte som sikrer størst mulig avkastning gjennom en god gevinstrealisering
 • Sørge for at programmene og prosjektene som startes er prioritert i henhold til virksomhetens strategiske mål
 • Få en totaloversikt over samtlige gevinster ut i fra de endringsinitiativ som pågår og settes i gang

Kursinnhold

 • Innføring i porteføljestyring med MoP
 • MoPs 5 fleksible prinsipper
 • MoPs sykluser
 • MoPs 12 porteføljestyringspraksiser
 • Sertifisering i MoP Foundation

Kursdetaljer

 • Kurset går over 3 dager med eksamensgjennomføring siste del av dag 3
 • Eksamen er av typen multiple choice med 50 spørsmål som gjennomføres over 40 minutter uten hjelpemidler.
 • Du må få 50% riktig for å bestå eksamen
 • Kurset og eksamen er på engelsk

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Forberedelser

Ved påmelding får du tilsendt MoP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 9 vurderinger
av Valborg Langevei | Kristiansand kommune on MoP Foundation

Fantastisk god foredragsholder

av Lena Elisabeth Nielsen | Finnmarkssykehuset on MoP Foundation

Profesjonelt

av Tone Sørlie on MoP Foundation

Av alle kurs og sertifiseringer jeg har tatt innenfor prosjektledelsefaget er MoP det kurset som jeg har gitt meg størst faglig utbytte.

av Hanne Christine Hofsæth Fredheim | Politiet i Sør-Øst on MoP Foundation

Med denne foreleseren er dette noe jeg unner alle som er interessert i temaet (Har allerede anbefalt det videre)

av Tove Skjelvik | Helse Nord RHF on MoP Foundation

Gir god oversikt og grunnleggende innsikt i temaet porteføljestyring, kritiske suksessfaktorer og gevinster av dette.

Side 1 av 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

Kursdatoer

Dato:
10. - 12. nov 2020
Sted:
Oslo

Målgruppe

MoP Foundation retter seg mot deg som:

 • Er involvert i portefølje- og investeringsbeslutninger, prosjekt- og programleveranser og gevinstrealisering.
 • Er involvert i valg og leveranse av initiativer knyttet til forretningsendring
 • Fungerer som porteføljeansvarlig, leder porteføljer eller endringsinitiativer
 • Jobber i et prosjektkontor eller har andre lederposisjoner

Strategisk partner

Matthew Cabot Programme & Project Management

Kontakt oss

Bestilling

Sikre deg plass i dag.