MoP® Foundation

Informasjon om sertifisering i MoP® Foundation

Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål.

Sertifiseringen MoP Foundation gir deg en innføring i porteføljestyring med MoP. Du vil lære om metodens begreper, prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser.

 

Se informasjon om våre tiltak i forbindelse med korona og klasseromsundervisning under og her.

Målgruppe

MoP Foundation retter seg mot deg som:

 • Er involvert i portefølje- og investeringsbeslutninger, prosjekt- og programleveranser og gevinstrealisering.
 • Er involvert i valg og leveranse av initiativer knyttet til forretningsendring
 • Fungerer som porteføljeansvarlig, leder porteføljer eller endringsinitiativer
 • Jobber i et prosjektkontor eller har andre lederposisjoner

Hvorfor porteføljestyring?

MoP hjelper virksomheter med å:

 • Iverksette riktige investeringer og sørge for at disse er knyttet til virksomhetens strategiske mål
 • Gjennomføre investeringene på en måte som sikrer størst mulig avkastning gjennom en god gevinstrealisering
 • Sørge for at programmene og prosjektene som startes er prioritert i henhold til virksomhetens strategiske mål
 • Få en totaloversikt over samtlige gevinster ut i fra de endringsinitiativ som pågår og settes i gang

Kursinnhold

 • Innføring i porteføljestyring med MoP
 • MoPs 5 fleksible prinsipper
 • MoPs sykluser
 • MoPs 12 porteføljestyringspraksiser
 • Sertifisering i MoP Foundation

Kursdetaljer

 • Kurset går over 3 dager med eksamensgjennomføring siste del av dag 3
 • Eksamen er av typen multiple choice med 50 spørsmål som gjennomføres over 40 minutter uten hjelpemidler.
 • Du må få 50% riktig for å bestå eksamen
 • Kurset og eksamen er på engelsk

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Forberedelser

Ved påmelding får du tilsendt MoP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 10 vurderinger
av Maiken Ekström on MoP Foundation, klasserom

Porteføljestyring er mye mer enn bare innsamling av prosjektdata og avrapportering. Kurset gir innsikt I hvordan porteføljen kan bidra for å sikre en bedrifts strategi.

av E Iversen | Forsvaret on MoP Foundation, klasserom

Gjør gode forberedelser - fokuser på å lære deg metoden og ikke være så opptatt av eksamen som instruktøren er.

av Valborg Langevei | Kristiansand kommune on MoP Foundation, klasserom

Fantastisk god foredragsholder

av Lena Elisabeth Nielsen | Finnmarkssykehuset on MoP Foundation, klasserom

Profesjonelt

av Tone Sørlie on MoP Foundation, klasserom

Av alle kurs og sertifiseringer jeg har tatt innenfor prosjektledelsefaget er MoP det kurset som jeg har gitt meg størst faglig utbytte.

Side 1 av 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

Kursdatoer

Dato:
01. - 03. november 2021
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Kontakt oss

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Bestilling

Sikre deg plass i dag.