MoP® Practitioner

Informasjon om sertifisering i MoP® Practitioner

Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål.

Sertifiseringen MoP Practitioner bygger på MoP Foundation og gir en videregående forståelse for MoP og hvordan metoden bør tilpasses og anvendes i praksis

Målgruppe

MoP Practitioner retter seg mot deg som:

 • Er involvert i portefølje- og investeringsbeslutninger, prosjekt- og programleveranser og gevinstrealisering.
 • Er involvert i valg og leveranse av initiativer knyttet til forretningsendring
 • Fungerer som porteføljeansvarlig, leder porteføljer eller endringsinitiativer
 • Jobber i et prosjektkontor eller har andre lederposisjoner

Hvorfor porteføljestyring?

MoP hjelper virksomheter med å:

 • Iverksette riktige investeringer og sørge for at disse er knyttet til virksomhetens strategiske mål
 • Gjennomføre investeringene på en måte som sikrer størst mulig avkastning gjennom en god gevinstrealisering
 • Sørge for at programmene og prosjektene som startes er prioritert i henhold til virksomhetens strategiske mål
 • Få en totaloversikt over samtlige gevinster ut i fra de endringsinitiativ som pågår og settes i gang

Kursdetaljer

 • Kurset går over 2 dager med eksamensgjennomføring siste del andre dag
 • Eksamen er casebasert med 80 tilknyttede multiple choice-spørsmål
 • Varigheten på eksamen er 3 timer og du må ha 50% riktig for å bestå
 • Kurset og eksamen er på engelsk

Forberedelser

Ved påmelding får du tilsendt MoP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

Forkunnskaper

Før du kan gå opp til sertifisering i MoP Practitioner må du ha fullført kurs og sertifisering i MoP Foundation.

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Kursdatoer

Dato:
05. - 06. desember 2022
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Strategisk partner

Matthew Cabot Programme & Project Management

Kontakt oss

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Bestilling

Sikre deg plass i dag.