MoV® Foundation

Informasjon om MoV® Foundation (Management of Value)

Management of Value (MoV®) er et rammeverk og en beste praksis med fokus på verdiskapning og gevinstrealisering. Rammeverket inneholder et sett med prinsipper, prosesser og teknikker som gjør organisasjoner i stand til å maksimere nytte og gevinster fra prosjekter og programmer. MoV® supplerer rammeverk som PRINCE2 og MSP med fokus på å ta ut mest mulig nytteverdi.

Dette lærer du i MoV® Foundation

Dette kurset leder til sertifisering i MoV® Foundation og sikrer at du forstår:

  • De viktigste prosessene og teknikkene som brukes innen MoV® og hvorfor du bør bruke dem
  • Hvordan MoV® kan anvendes på både portefølje-, program-, prosjekt- og operasjonelt nivå
  • Anvendelse av MoV® i ulike faser av et prosjekt og forventede effekter på hver fase
  • Under hvilke omstendigheter MoV® bør brukes
  • Begrepet gevinst og hvordan gevinster kan forbedres
  • De viktigste fordelene man oppnår av å bruke MoV®
  • Hvordan man implementerer MoV®
  • Hvordan respondere på ytre og indre påvirkninger
  • Prinsippene for implementering av MoV® i en organisasjon
  • Det viktigste innholdet i sjekklister, verktøykassen, organisatorisk modenhet og personlig kompetanse

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 3 dager fra kl. 09:00 til 16:00 med en blanding av forelesning og eksamenstrening. Siste del av dag 3 er satt av til eksamen. Ved påmelding får du tilsendt MoV-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene. Undervisningen er på engelsk.

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Eksamen

Eksamen er flervalgseksamen (multiple Choice) med 50 spørsmål som gjennomføres over 40 minutter uten hjelpemidler. Det kreves 50 prosent riktige svar for å bestå.

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Kurset settes opp på forespørsel for grupper.

Målgruppe

Kurset og sertifiseringen egner seg for program- og prosjektsponsorer, programledere, prosjektledere, prosjekteiere og andre med ansvar for å ta ut gevinster av prosjekter og programmer.

Kontakt oss

Bestilling

Sikre deg plass i dag.