MSP® Foundation

Informasjon om MSP (Managing Successful Programmes)

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever endrede strategier og nye løsninger. MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer.

Programmer samler relaterte endringsprosjekter under en paraply. Slik kan din virksomhet navigere stødig gjennom endringer. Programledelse staker ut retning for, koordinerer organiseringen av, og implementerer relaterte prosjekter. Dette bidrar til å oppnå resultater og realisere gevinstene av strategisk viktighet for virksomheten.

Dette lærer du i MSP Foundation

 • Å samhandle effektivt med de involverte i styringen av et program
 • Forstå de viktigste prinsippene og terminologien innenfor programstyring
 • Få kunnskap om fordelene ved å bruke MSP til forvaltning av et program
 • Forstå hensikten med MSPs roller, prinsipper, temaer og prosesser

I løpet av sertifiseringskurset går vi gjennom

 • Innføring i programstyring med MSP
 • MSPs prinsipper: grunnlaget for god praksis i programstyring
 • MSPs prosesser – den transformative flyten i et program
 • MSPs styringstemaer – kunnskapsfelter som støtter opp under bestemte nøkkelområder innen programstyring
 • Sertifisering i MSP Foundation

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 4 vurderinger
av Geir Ove Rapp | AF on MSP Foundation

Nyttig og lærerikt utover bare å stå eksamen

av Jon Øgar | Oslo Kommune on MSP Foundation

Svært kompetent instruktør og en god setting for å lære.

av Aleksander Møll | Oslo Economics on MSP Foundation

Det gir en god forståelse og et godt rammeverk for arbeid i prosjekter og programmer

av Bernt Rognes | PwC on MSP Foundation

Solid kursmateriale, brilliant kursleder og erfarne og oppegående deltaker gjorde at jeg vil anbefale dette kurset.

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 3 dager fra kl. 09:00 til 16:00. Siste del av dag 3 er satt av til eksamen.
Ved påmelding får du tilsendt MSP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene. Kurset blir holdt på engelsk.

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Eksamen

 • Multiple choice
 • 75 spørsmål med ett riktig svar per spørsmål
 • 50% må være riktig for å bestå
 • 60 minutters varighet
 • Ingen hjelpemidler tillatt

Kursdatoer

Dato:
23. - 25. november 2020
Sted:
Oslo

Målgruppe

MSP Foundation retter seg mot programledere, ledere av prosjektkontor, linje- og toppledere, andre personer som jobber i programmer.

Kontakt oss

Bestilling

Sikre deg plass i dag.