MSP® Foundation

Informasjon om MSP (Managing Successful Programmes)

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever endrede strategier og nye løsninger. MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer.

Programmer samler relaterte endringsprosjekter under en paraply. Slik kan din virksomhet navigere stødig gjennom endringer. Programledelse staker ut retning for, koordinerer organiseringen av, og implementerer relaterte prosjekter. Dette bidrar til å oppnå resultater og realisere gevinstene av strategisk viktighet for virksomheten.

Dette lærer du i MSP Foundation

 • Å samhandle effektivt med de involverte i styringen av et program
 • Forstå de viktigste prinsippene og terminologien innenfor programstyring
 • Få kunnskap om fordelene ved å bruke MSP til forvaltning av et program
 • Forstå hensikten med MSPs roller, prinsipper, temaer og prosesser

I løpet av sertifiseringskurset går vi gjennom

 • Innføring i programstyring med MSP
 • MSPs prinsipper: grunnlaget for god praksis i programstyring
 • MSPs prosesser – den transformative flyten i et program
 • MSPs styringstemaer – kunnskapsfelter som støtter opp under bestemte nøkkelområder innen programstyring
 • Sertifisering i MSP Foundation

Kundeomtaler

[WPCR_INSERT]

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 3 dager fra kl. 09:00 til 16:00. Siste del av dag 3 er satt av til eksamen.
Ved påmelding får du tilsendt MSP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene. Kurset blir holdt på engelsk.

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Eksamen

 • Multiple choice
 • 75 spørsmål med ett riktig svar per spørsmål
 • 50% må være riktig for å bestå
 • 60 minutters varighet
 • Ingen hjelpemidler tillatt

Kursdatoer

Dato:
27. - 29. nov 2019
Sted:
Oslo

Målgruppe

MSP Foundation retter seg mot programledere, ledere av prosjektkontor, linje- og toppledere, andre personer som jobber i programmer.

Strategisk partner

Metier OEC er strategisk partner med AXELOS som står bak beste praksiser og rammeverk som PRINCE2®, MSP® og MoP®.

Kontakt oss

Dette kurset var en god erfaring. Elementer av MSP rammeverket påvirker allerede hvordan jeg jobber i prosjekter og programmer.

Tidligere kursdeltaker

Veldig god kursinstruktør. Hans erfaring og gode eksempler gjorde det lett for meg å forstå MSP prinsippene.

Tidligere kursdeltaker

Bestilling

Sikre deg plass i dag.