MSP® Practitioner

Informasjon om MSP (Managing Successful Programmes)

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever endrede strategier og nye løsninger. MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer.

Programmer samler relaterte endringsprosjekter under en paraply. Slik kan din virksomhet navigere stødig gjennom endringer. Programledelse staker ut retning for, koordinerer organiseringen av, og implementerer relaterte prosjekter. Dette bidrar til å oppnå resultater og realisere gevinstene av strategisk viktighet for virksomheten.

Målgruppe

Programledere, ledere av prosjektkontor, linje- og toppledere, andre personer som jobber i programmer.

Dette lærer du i MSP Practitioner

MSP Practitioner bygger videre på MSP Foundation. Gjennom sertifiseringsløpet får du videregående forståelse for MSP og hvordan kunnskap om hvordan du tar i bruk rammeverket i virksomheten du jobber i.

Inkludert i kurset

 • 2 dagers klasseromskurs for MSP Practitioner på engelsk
 • Sertifiseringseksamen siste dag
 • Sertifiseringsgaranti - består du ikke eksamen betaler vi andre forsøk
 • Sertifiseringsbevis som dokumenterer sertifisering i MSP
 • MSP-manualen "Managing Successful Programmes (MSP)

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 2 dager fra kl. 09:00 til 16:00. Eksamen gjennomføres som en Online hjemmeeksamen, den må gjennomføres innen 4 uker etter siste kursdag.
Ved påmelding får du tilgang til MSP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

Forkunnskaper

Kurset og sertifiseringen krever at du allerede er sertifisert i MSP Foundation.

Språk

Kurset og eksamen gjennomføres på engelsk.

Informasjon om eksamen

 • Eksamenstype: Casebasert multiple choice
 • Antall spørsmål: 8
 • Antall deloppgaver per spørsmål: 10
 • Krav for å bestå: 55% riktig
 • Varighet: 3 timer og 10 minutter (for alle som ikke har engelsk som morsmål)
 • Hjelpemiddel: MSP-manualen
 • Eksamen gjennomføres som en online hjemmeeksamen via eksamensleverandør PeopleCert

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Bestilling

Kurset arrangeres for grupper på forespørsel.