PRINCE2® Foundation

Informasjon om PRINCE2 Foundation

PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte. 

PRINCE2 fokuserer spesielt på at prosjekter har:

  • en sunn forretningsplan der prosjektets resultater har større verdi enn kostnadene
  • et godt balansert prosjektteam
  • en veldefinert struktur og aktivitetsplan
  • en effektiv måte å håndtere risiko på

Læringsmål for sertifiseringen

  • Forståelse for PRINCE og hvordan metoden kan anvendes i praksis
  • En praktisk tilnærming til metodikken med eksempler, sjekklister, fallgruver, caseoppgaver og tester som støtter effektiv opplæring av PRINCE2
  • En samlet oversikt over PRINCE2s temaer, prosesser og prinsipper.
  • Nødvendige forkunnskaper for å bestå eksamen
  • Fleksibilitet til å studere når og hvor du vil ved hjelp av nettbasert læring

Målgruppe

PRINCE2 Foundation er rettet mot deg som er prosjektleder eller som har ambisjoner om å bli det. Sertifiseringen passer også for andre roller i ulike deler av et prosjekt.

Strategisk partner

Metier OEC er strategisk partner med AXELOS som står bak beste praksiser og rammeverk som PRINCE2®, MSP® og MoP®.

Vi er veldig fornøyde med Metier OECs PRINCE2-opplæring. Fleksibiliteten vi får gjennom e-læring passer perfekt for et konsulentselskap som oss.

Erlend Jerstad, Senior Advisor, DevoTeam

For å dokumentere erfaring som prosjektleder vil en PRINCE2 sertifisering være et effektivt virkemiddel.

Vebjørn Rimala Herfjord, Project manager and QA Engineer, Telenor

Kurset gir god innsikt i PRINCE2 metodikken, og gir et godt grunnlag for eksamen.

John Arild Korsnes, Prosjektleder, Forsvaret

Mer informasjon

Sertifiseringsløp som gir god basis for prosjektarbeid og -ledelse med PRINCE2.

Vil du vite mer om dette kurset?

1 + 10 =