PRINCE2® Foundation

Informasjon om kurs og sertifisering PRINCE2 Foundation

PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte.

Sertifiseringen er verdens største prosjektsertifiseringer og utbredt i alle sektorer. I Norge er PRINCE2 særlig utbredt innen IKT- og digitaliseringsprosjekter samt bygg- og anleggsprosjekter i både privat og offentlig sektor.

Hva er spesielt med PRINCE2?

PRINCE2 er en metode som kan og bør tilpasses hvert enkelt prosjekt. Dette gjør rammeverket anvendbart på tvers av bransjer og typer prosjekter. Ved gjennomføre prosjekter i henhold til PRINCE2 sikrer man at folk med ulik bakgrunn enklere kan jobbe sammen med å oppnå prosjektmål.

PRINCE2 sikrer at prosjekter har:

  • en sunn forretningsplan der prosjektets resultater har større verdi enn kostnadene
  • et velorganisert prosjektteam med tydelige roller og ansvar
  • en definert struktur med faser, milepæler og aktiviteter

Læringsmål for sertifiseringen

Gjennom en sertifisering i PRINCE2 Foundation lærer du:

  • Definisjoner og begreper
  • Om de ulike teamene, prosessene og aktivitetene i metoden
  • Hvordan du steg for steg kjører et PRINCE2-prosjekt

Slik blir du sertifisert i PRINCE2 Foundation

Du kan ta en sertifisering i PRINCE2 Foundation e-læringskurs eller klasseromskurs med etterfølgende eksamen. Her finner mer informasjon om hvordan du forbereder deg til sertifisering med e-læringskurs og klasseromskurs:

E-læringskurs

Ved å ta PRINCE2 Foundation som selvstudie får du fleksibilitet til å forberede deg til sertifiseringen i ditt eget tempo. Når og hvor du vil.

Klasseromskurs

Våre intensive klasseromskurs i PRINCE2 Foundation tar deg gjennom det du trenger å kunne for å bestå på eksamen i løpet av tre dager.

Målgruppe

En sertifisering i PRINCE2 Foundation passer for deg som er prosjektleder eller ønsker å bli det. Sertifiseringen retter seg også mot andre nøkkelpersoner som er involvert i ulike deler av prosjekter. Mange som har tatt kurs hos oss sier at kompetansen de har fått fører til større ansvar og flere spennende arbeidsoppgaver, og at sertifiseringen utgjør et pluss på CV-en.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til PRINCE2.

Vi er veldig fornøyde med Metier OECs PRINCE2-opplæring. Fleksibiliteten vi får gjennom e-læring passer perfekt for et konsulentselskap som oss.

Erlend Jerstad, Senior Advisor, DevoTeam

For å dokumentere erfaring som prosjektleder vil en PRINCE2 sertifisering være et effektivt virkemiddel.

Vebjørn Rimala Herfjord, Project manager and QA Engineer, Telenor

Kurset gir god innsikt i PRINCE2 metodikken, og gir et godt grunnlag for eksamen.

John Arild Korsnes, Prosjektleder, Forsvaret