PRINCE2® Practitioner

Sertifiseringsløp som gir videregående forståelse for anvendelse og tilpasning av PRINCE2 i prosjekter.

Informasjon om kurs og sertifisering PRINCE2 Practitioner

PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte.

Sertifiseringen er verdens største prosjektsertifiseringer og utbredt i alle sektorer. I Norge er PRINCE2 særlig utbredt innen IKT- og digitaliseringsprosjekter samt bygg- og anleggsprosjekter i både privat og offentlig sektor.

Hva er spesielt med PRINCE2?

PRINCE2 er en metode som kan og bør tilpasses hvert enkelt prosjekt. Dette gjør rammeverket anvendbart på tvers av bransjer og typer prosjekter. Ved gjennomføre prosjekter i henhold til PRINCE2 sikrer man at folk med ulik bakgrunn enklere kan jobbe sammen med å oppnå prosjektmål.

PRINCE2 sikrer at prosjekter har:

  • en sunn forretningsplan der prosjektets resultater har større verdi enn kostnadene
  • et velorganisert prosjektteam med tydelige roller og ansvar
  • en definert struktur med faser, milepæler og aktiviteter

Læringsmål for sertifiseringen

Sertifiseringen i PRINCE2 Practitioner bygger videre på PRINCE2 Foundation. I PRINCE2 Foundation lærer du hva rammeverket består av (temaer, prosesser og aktiviteter), definisjoner og begreper og hvordan det hele henger sammen. Dersom du bygger videre på dette med en sertifisering i Practitioner lærer du:

  • Hvordan du kan tilpasse PRINCE2 til ulike typer prosjekter prosjekter
  • Hvordan du kan bruke PRINCE2 i konkrete prosjektsituasjoner

Slik blir du sertifisert i PRINCE2 Practitioner

Sertifiseringen i PRINCE2 Practitioner bygger videre på PRINCE2 Foundation. Dersom du ikke allerede har sertifisering i PRINCE2 Foundation anbefaler vi at du tar et sertifiseringsløp som kombinerer begge sertifiseringene. Dette kan du ta som e-læringskurs eller klasseromskurs med etterfølgende eksamener. Hvis du allerede har en sertifiering i PRINCE2 Foundation kan du gå direkte på et sertifiseringskurs som leder til PRINCE2 Practitioner. Her er en oversikt over valgmulighetene dine.

PRINCE2 Practitioner e-læringskurs

Ved å ta PRINCE2 Practitioner som selvstudie får du fleksibilitet til å forberede deg til sertifiseringen i ditt eget tempo. Når og hvor du vil.

For å delta på dette e-læringskurset må du være sertifisert i PRINCE2 Foundation.

PRINCE2 Practitioner klasseromskurs

Våre intensive klasseromskurs i PRINCE2 Practitioner tar deg gjennom det du trenger å kunne for å bestå på eksamen i løpet av to dager.

For å delta på dette klasseromskurset må du være sertifisert i PRINCE2 Foundation.

PRINCE2 Foundation + Practitioner e-læringskurs

Ved å ta PRINCE2 Foundation og Practitioner som en kombinasjonspakke får du fleksibilitet til å forberede deg til sertifiseringen i ditt eget tempo. Når og hvor du vil.

PRINCE2 Foundation + Practitioner klasseromskurs

Våre intensive klasseromskurs i PRINCE2 Foundation og Practitioner tar deg gjennom det du trenger å kunne for å bestå på eksamen i løpet av henholdsvis tre og to dager.

Målgruppe

PRINCE2 Practitioner er rettet mot deg som er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ønsker en dypere forståelse for prosjektarbeid.

Har du spørsmål om dette kurset?

Vi er veldig fornøyde med Metier OECs PRINCE2-opplæring. Fleksibiliteten vi får gjennom e-læring passer perfekt for et konsulentselskap som oss.

Erlend Jerstad, Senior Advisor, DevoTeam

For å dokumentere erfaring som prosjektleder vil en PRINCE2 sertifisering være et effektivt virkemiddel.

Vebjørn Rimala Herfjord, Project manager and QA Engineer, Telenor

Kurset gir god innsikt i PRINCE2 metodikken, og gir et godt grunnlag for eksamen.

John Arild Korsnes, Prosjektleder, Forsvaret