Verdistyrt prosjektutvikling

Kurs og sertifiseringsløp som lærer deg hvordan du maksimerer verdien av investerte midler i byggeprosjekter.

Lær en måte å maksimere verdi i prosjekter på som gir store gevinster

Verdistyrt prosjektutvikling er en sertifisering og en veileder som gir deg innsikt i hvordan man bør jobbe med prosjekter for å sikre maksimal verdi ut av hver investerte krone. Metoden er utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring basert på anerkjente metoder fra Construction Industri Institute, AACEI og PRINCE2, og tilpasset norske forhold med konkrete erfaringer fra Politiets nasjonale beredskapssenter og Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold.

Se informasjon om våre tiltak i forbindelse med korona og klasseromsundervisning under og her.

I videoen under forteller Ståle Rød, konsernsjef Skanska Norge, Stein Kinserdal, adm. dir. Sykeshuset i Vestfold og Halvard Kilde, adm. dir. Metier OEC om hva verdistyrt prosjektutvikling er, og om hva som skal til for å lykkes med metoden.

Målgruppe

Kurset og sertifiseringen egner seg for alle prosjekteiere, linjeledere med ansvar for prosjekter, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som sitter med ansvaret for viktige funksjoner eller delprosesser i prosjekter.

Nytte for deg

Ettertraktet kompetanse for fremtidens prosjekter

 • Du får dokumentert kompetanse innen Verdistyrt prosjektutvikling basert på beste praksis fra PRINCE2, AACEI, Construction Industry Institute og erfaringer fra norske prosjekter.
 • Du blir mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids- og oppdragsgivere

Spennende måte å jobbe på

 • Du lærer en ny arbeidsmetode som gjør deg i stand til å delta i team som jobber med verdioptimalisering i prosjekter
 • Du får praktisk innsikt og eksempler fra hvordan man har jobbet med å maksimalisere verdi gjennom hele prosjektforløpet i spennende referanseprosjekter

Nytte for prosjektene du jobber i

Økt måloppnåelse, gjennom maksimalisering av verdi.

 • Ledelse og styring som knytter prosjektet til virksomheten
 • Arbeidsmetodikk som sikrer effektivitet og grunnlag for riktige beslutninger
 • Innsikt i hvordan du bør vurdere kostnadsøkning opp mot nytte

Raskere gjennomføringstid

 • Robust og omforent gjennomføringsstrategi som gir høyre effektivitet
 • Riktig kompetanse, til riktig tid gir færre omkamper og avsporinger

Økt kontroll og forutsigbarhet for alle parter

 • Forbedret kvalitet på leveransene gjennom tettere samhandling
 • Riktigere prosjekt for omverdenen og interessentenes krav
 • Færre «tilleggskostnader» og høyere nytte/kost-faktor

Nytten av å ta en sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling

I denne videoen forteller Magne Lilleland-Olsen om hvorfor du bør ta en sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 8 vurderinger
avTrond Valeur | Skanska onVerdistyrt Prosjektutvikling

Samspillskontrakter er kommet for å bli og Skanska er i front på dette området. Mange prosjekter vil bli samspillkontrakter og derfor er dette meget viktig læring for Skanska ressurser som skal lede prosjekter i fremtiden

avØyvind Utne Larsen | Skanska onVerdistyrt Prosjektutvikling

Engasjerende, lærerikt og nyttig

avStine Smiseth | Skanska onVerdistyrt Prosjektutvikling

Dette er fremtidens måte å gjennomføre prosjekter på!

avTor Olav Augestad | HR Prosjekt AS onVerdistyrt Prosjektutvikling

Du bør delta på dette kurset for å få større forståelse av hvordan du kan høste store gevinster i prosjektet ved å legge større vekt på planlegging og detaljering av prosjektet ditt i tidligfasen.

avBjørn Nyquist | Statens Vegvesen onVerdistyrt Prosjektutvikling

Vil du ha en dypere innsikt i hvordan du skal vurdere kostnadsøkning opp mot økt nytte?

Side 1 av 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

Kursinnhold

Kurset gjennomføres som nettbasert e-læring med en avsluttende workshop. Første steg er et e-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring i metodikken. Andre steg er en dag med klasseromsundervisning hvor du vil få kunnskap og praktisk eksempler på hvordan man anvender Verdistyrt prosjektutvikling i praksis.

Del 1: Forberedende e-læring

 • Leksjon 1: Introduksjon til Verdistyrt prosjektutvikling – hensikt,
 • Leksjon 2: Ledelse, organisering og kultur
 • Leksjon 3: Prosjektprosessen – en prosess for verdiskaping
 • Leksjon 4: Prosjektstrategier
 • Leksjon 5: Verdioptimalisering og helhetlig styring
 • Leksjon 6: Prosjektomfang – fra krav til løsning
 • Leksjon 7: Business case – definering av kostnad og verdi
 • Leksjon 8: Hvordan lykkes med Verdistyrt prosjektutvikling?

Del 2: Praktisk workshop

Hovedfokuset på workshopen er å sette deg i stand til å nyttiggjøre verdistyrt prosjektutvikling i praksis. Det gis praktiske eksempler og legges opp til diskusjon.

Kurslederne har inngående kunnskap om temaet og reelle erfaringer fra prosjekter hvor Verdistyrt prosjektutvikling har gitt svært gode resultater. Her vil du få inngående kunnskap om, og praktisk erfaring i hvordan du kan bruke Verdistyrt prosjektutvikling i dine prosjekter.

Sertifiseringseksamen

 • Multiple choice (fleravalgsspørsmål - hvorav ett alternativ er riktig)
 • 50 minutter
 • 50 spørsmål
 • Språk: norsk 
 • 50% av spørsmålene må være riktig for å bestå 
 • Ingen hjelpemidler

Utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring

Verdistyrt prosjektutvikling er utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring basert på forskning og anerkjente metoder fra:

 • Construction Industri Institute – en organisasjon bestående av 140 ledende amerikanskje byggherrer, entreprenører og rådgivere som jobber målrettet med bærekraft og effektivisering av bygg- og anleggssektoren.
 • The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) - en internasjonal organisasjon som arbeider for å videreutvikle og styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor.
 • PRINCE2 - en internasjonalt anerkjent metodikk fra Axelos for gjennomføring av vellykkede prosjekter.

Kursdatoer

Dato:
15. september 2022
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Dato:
24. november 2022
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo

Kontakt oss

Veileder for Verdistyrt prosjektutvikling

forsiden til veileder for verdistyrt prosjektutvikling

Få mer verdi ut av prosjektinvesteringen

Bestilling

Sikre deg plass i dag.