Utdanningsstipend i prosjektledelse

Metier OEC deler ut stipend på 10 000 kroner til deg som søker videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse.

Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Stipend på Diploma in Project Management

Hvert år deler vi ut et begrenset antall med stipend til personer som ønsker å ta vårt studium; Diploma in Project Management. Studieløpet kombinerer tre e-læringsmoduler innen prosjektledelse med virtuelle webinarer og en avsluttende eksamen som gir 15 studiepoeng fra Metier OEC og SKEMA Business School.

Ettertraktet kompetanse

Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Derfor er et sertifiserings- og videreutdanningsløp i prosjektledelse verdifullt for deg som ønsker kompetanse som kommer til å være ettertraktet i fremtiden.

Studie i verdensklasse

På Financial Times prestisjetunge rangering av verdens beste handelshøyskoler er Metier OEC, i samarbeid med SKEMA Business School, rangerte som et av verdens beste, og eneste prosjektledelsesstudie som kan inngå i en Executive MBA i prosjektledelse.

Internasjonalt beste praksis

Diploma in Project Management er tuftet på internasjonalt beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter.

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management er vårt mest populære studie for deg som ønsker en karriere innen prosjektledelse. Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har sertifisert seg i Diploma in Project Management og sertifiseringsløpet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

deltakere

ulike virksomheter

års erfaring med prosjektopplæring

Hvorfor ta dette studiet i prosjektledelse?

Nytte for deg

Ettertraktet kompetanse

 • Få dokumentert kompetanse innen prosjektledelse gjennom et studiebevis fra Metier OEC og SKEMA Business School i Frankrike
 • Bli mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeidsgivere
 • Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Studiet gir deg innsikten og forståelsen du trenger for å lede eller delta i prosjekter.

Spennende måte å jobbe på

 • Lær hvordan du jobber i team mot et felles mål
 • Få en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid
 • Ingen prosjekter er like – prosjektkompetanse gir deg varierte oppgaver og mer ansvar.

Nytte for prosjektene du jobber i

Vellykkede prosjekter

 • Kompetanse i prosjektledelse er en god investering for å sikre vellykkede prosjekter.
 • Uavhengig om du leder prosjekter, fagområder eller en linjeorganisasjon med mange ansatte – så vil formell prosjektkompetanse gi virksomheten du jobber i stor verdi.

Bedre kvalitet

 • Med kunnskap om beste praksis kan du bidra med prosesser og struktur slik at din virksomhet leverer enda bedre i sine prosjekter

Mer verdi

 • God prosjektledelse hjelper din virksomhet med å få mer verdi ut av investeringer

Studiet passer for deg som

 • Ønsker å bli prosjektleder og har liten kunnskap om prosjektledelse fra før
 • Er ny som prosjektleder og ønsker å få kunnskapen du trenger for å bli trygg i rollen
 • Har litt erfaring med prosjektledelse, og ønsker å sette kunnskapen du trenger for å lede vellykkede prosjekter i system.

Praktisk informasjon

Førstkommende stipend-løp starter vinteren 2022 og avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng og Diploma in Project Management fra Metier OEC og SKEMA Business School sommeren 2022.

3 e-læringskurs

1 eksamen

4 webinarer

15 studiepoeng

Søknadskriterier

Stipendet deles ut til personer som har behov for økt kompetanse innen prosjektledelse og tilfredsstiller følgende kriterier.

 • Har generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Har finansiering for det resterende studiebeløpet på kr 12 500 – enten privat eller fra arbeidsgiver.
 • Kan sette av tid til å prioritere studiet og avlegge eksamen i henhold til studieplan.

Alle som søker innen fristen vil få beskjed i løpet av 2. februar om de har blitt innvilget stipend eller ikke.

Kursmoduler og innhold

Diploma in Project Management gjennomføres som et nettstudie med en avsluttende multiple choice-eksamen. Løpet gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og er utviklet for å kunne kombineres med full jobb.

Som en del av studieløpet kan du delta på webinarer som gjennomføres digitalt over Teams. Webinarene vil ta for seg de tre e-læringsmodulene og det vil være mulig å stille kursholder spørsmål. Vi anbefaler at du har vært igjennom e-læring i forkant av webinaret.

Webinarene gjennomføres på norsk. Om datoene for webinarer ikke passer din timeplan vil det også bli tatt opptak av webinarene slik at du kan se de når det måtte passe deg. Webinarene er ikke obligatoriske.

Søknadsfrist - 1. februar

Vi må ha mottatt din søknad innen 1. februar for at den skal bli vurdert. Alle som søker innen fristen vil få beskjed i løpet av 2. februar om de har blitt innvilget stipend eller ikke.

Oppstart og virtuell kick-off - 28. februar

Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: På kick-off vil du få en innføring i de tre e-læringsmodulene samt en gjennomgang av studieløpet og praktisk informasjon
Sted: Teams

E-læring kursmodul 1

Nettkurs: Prosjektledelse – oversikt og innsikt. Selvstudie mellom kick-off og webinar 1
Forventet tidsbruk: 30 – 40 timer
Vennligst klikk her for å lese mere om e-læringsmodulene

Kurset i prosjektledelse gir deg en unik innsikt og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Dersom du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil denne delen av kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget.

1. webinar - 31. mars

Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: Oppsummering e-læringsmodul 1, innføring i modul 2. Q&A
Sted: Teams

E-læring kursmodul 2

Nettkurs: Prosjekledelse i praksis. Selvstudie mellom webinar 1 og 2
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer
Vennligst klikk her for å lese mere om e-læringsmodulene

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet

2. webinar - 28. april

Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: Oppsummering e-læringsmodul 2, innføring i modul 3. Q&A
Sted: Teams

E-læring kursmodul 3

E-læring: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter. Selvstudie mellom webinar 2 og 3
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer
Vennligst klikk her for å lese mere om e-læringsmodulene

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

3. webinar - 24. mai
Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: Oppsummering e-læringsmodul 3, forberedelse til eksamen. Q&A
Sted: Teams
Eksamen 15 studiepoeng 9. juni
Online eksamen som tas hjemme via myMetier læringsportalen. 90 min/ 70 multiple choice spørsmål

Våre kursholdere

Torbjørn er erfaren og engasjert prosjekt- og programleder med høy kompetanse på planlegging, risiko- og kvalitetsstyring innen IKT-prosjekter. Han har også lang erfaring med endringsledelse, virksomhetsforbedringer og kunnskapsbygging av tverrfaglige, globale team. Torbjørn har en teknisk bakgrunn som produktarkitekt og utvikling/produktingeniør.

Han er sertifisert innen SAFe, PRINCE2 Practitioner, Kongsberg Project Professional Certified (tilsvarende PMP nivå), er godkjent PRINCE2 instruktør, samt har en Mastergrad i prosjektledelse med fokus på usikkerhetshåndtering.

Torbjørn Kågen

Thomas jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Han har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter.

Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Thomas har vært med i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Han har også vært med å utvikle sertifiseringen innen Samtidig prosjektering.

Thomas Haneborg

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 11 vurderinger
avOle-Christian Johansen | JOHANSEN MEDIEPRODUKSJON onDiploma in Project Management

Faglig påfyll i ditt eget tempo.

avMette Dobler Hamre | Arendal Kommune onDiploma in Project Management

Lærerikt og mange gode poeng i utøvelse av prosjektledelsen

avAnette Hermann Vedvik onDiploma in Project Management

Gjennom dette kurset får man god innsikt og forståelse innen faget prosjektledelse. Kurset passer perfekt for deg som ønsker å oppdatere og formalisere din kompetanse.

avAnita Morch Slettebø | Asker kommune onDiploma in Project Management

Hvis man vil lære mer om prosjektstyring og gjennomføring så er dette kurset veldig fint bygget opp. Portalen er ryddig og oversiktlig, og det er en motiverende måte å jobbe seg gjennom pensum på. Det er et grunnleggende kurs, men jeg ser en stor fordel av å ha erfaring i fra prosjekter for å lettere relatere seg til pensum.

avLinn Førland onDiploma in Project Management

Dette kurset gir utbytte, er gjennomførbart ved fulltidsjobb og er brukervennlig å gjennomføre.

Side 1 av 3:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

Søknadsskjema