Stipend

Metier OEC deler ut stipend på 10 000 kroner til deg som søker videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse.Søknadsfrist er. 12 november.

Søknadsfristen har dessverre gått ut. Følg med på denne siden for evnt. ny runde med stipend på nyåret.

Kort introduksjon

Metier OEC ønsker å bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter og tilbyr stipend på 10 000 kroner til personer som ønsker å videreutvikle sin karriere innen prosjekteldelse.

Du kan delta på et studieløp der vi kombinerer tre e-læringsmoduler innen prosjektledelse med virtuelle webinarer. Løpet starter vinteren 2020 og avsluttes med eksamen som gir 15 studiepoeng og Diploma in Project Management fra Metier OEC og SKEMA Business School sommeren 2021.

Søknadskriterier

Stipendet deles ut til 20 personer som har behov for økt kompetanse innen prosjektledelse og tilfredsstiller følgende kriterier.

  • Har generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • Har finansiering for det resterende studiebeløpet på kr 12 500 – enten privat eller fra arbeidsgiver
  • Kan sette av tid til å prioritere studiet og avlegge eksamen i henhold til studieplan
Alle som søker innen fristen vil få beskjed i løpet av 13. november om de har blitt innvilget stipend eller ikke
OBS: Ved tildelt stipend vil du motta en link der du melder deg på og betaler. Dette gjøres ikke på forhånd
"Kurset var veldig relevant. Og det at det gir studiepoeng er jo noe som gjør at det virkelig blir verdt det. Mange kurs gir bare et sertifikat, mens her får man studiepoeng også. Det blir noe mer håndfast.”
Marcus Rodriguez

Account Manager, EDRMedeso

Studieplan

 

Praktisk informasjon
  • Alle samlinger vil foregå virtuelt på Teams. Man kan laste ned programvaren gratis dersom man ikke har denne. Om du går glipp av en samling vil du ha muligheten til å se denne på opptak i etterkant
  • Hver samling vil ledes av en instruktør som følger løpet. Du vil ha mulighet til å stille spørsmål på samlinger og underveis i kurset
  • Mellom samlingene leser man e-læringsmoduler som selvstudie. Vennligst klikk HER for å lese mere om innholdet i de forskjellige

 OBS: Datoer og tidspunkt er satt opp med forbehold om endring

Søknadsfrist - 12. november 2020

Vi må ha mottatt din søknad innen 12. november for at den skal bli vurdert. Alle som søker innen fristen vil få beskjed i løpet av 13. november om de har blitt innvilget stipend eller ikke.

Oppstart og virtuell kick-off - 26. november 2020

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: På kick-off vil du få en innføring i de tre e-læringsmodulene samt en gjennomgang av studieløpet og praktisk informasjon
Sted: Teams

E-læring kursmodul 1

Nettkurs: Prosjektledelse – oversikt og innsikt. Selvstudie mellom kick-off og webinar 1
Forventet tidsbruk: 30 – 40 timer
Vennligst klikk HER for å lese mere om e-læringsmodulene

Kurset i prosjektledelse gir deg en unik innsikt og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Dersom du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil denne delen av kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget.

Webinar 1 - 18 februar 2021

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: Oppsummering e-læringsmodul 1, innføring i modul 2. Q&A
Sted: Teams

E-læring kursmodul 2

Nettkurs: Prosjekledelse i praksis. Selvstudie mellom webinar 1 og 2
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer
Vennligst klikk HER for å lese mere om e-læringsmodulene

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet

 

Webinar 2 - 20 april 2021

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: Oppsummering e-læringsmodul 2, innføring i modul 3. Q&A
Sted: Teams

E-læring kursmodul 3

E-læring: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter. Selvstudie mellom webinar 2 og 3
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Vennligst klikk HER for å lese mere om e-læringsmodulene

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Webinar 3 - 27 mai 2021

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: Oppsummering e-læringsmodul 3, oppsummering alle moduler, eksamensforberedelser, Q&A
Sted: Teams

Eksamen 15 studiepoeng 10 juni 2021

Online eksamen som tas hjemme via MyMeter læringsportalen. 90 min/ 70 multiple choice spørsmål

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående stipendet.