Hva er AgileSHIFT®?

Introduksjon til Agileshift

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten og kan ses på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur. Finn ut hvordan AgileSHIFT kan hjelpe deg med beste praksis for utvikling av smidig tankesett og bedriftskultur. 

Agenda

  • Hvordan AgileSHIFT bidrar til å skape forståelse for at man må skape en agil bedriftskultur for å håndtere verden i rask endring

  • Hovedkonseptene i AgileSHIFT rammeverket, prinsipper, praksiser
  • Hva AgileSHIFT er og hvordan det kan brukes sammen med andre metoder som PRINCE2, PRINCE2 Agile, Scrum osv
  • En enkel iterativ metode for smidig teamarbeid

Om Torbjørn Kågen

Torbjørn er erfaren og engasjert prosjekt- og programleder med høy kompetanse på planlegging, risiko- og kvalitetsstyring innen IKT-prosjekter. Han har også lang erfaring med endringsledelse, virksomhetsforbedringer og kunnskapsbygging av tverrfaglige, globale team. Torbjørn har en teknisk bakgrunn som produktarkitekt og utvikling/produktingeniør.

Han er sertifisert innen SAFe, PRINCE2 Practitioner, Kongsberg Project Professional Certified (tilsvarende PMP nivå), er godkjent PRINCE2 instruktør, samt har en Mastergrad i prosjektledelse med fokus på usikkerhetshåndtering.

Hvordan delta?

Webinar er et kort seminar som du kan følge direkt fra din egen PC. Dagen før webinaret mottar du en epost med påloggingsinformasjon.

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Påmelding