Hva er MSP og MOP?

Hva er MSP® og MoP®?

For å gjennomføre vellykkede endringsprosesser kan det være nødvendig å gjennomføre flere prosjekter over tid for å oppnå et felles strategisk mål og realisere gevinstene. MoP® (Management of Portfolios) og MSP® (Managing Successful Programmes) er internasjonalt anerkjente metoder, beste praksiser og sertifiseringer for styring og ledelse av porteføljer og programmer.

 Agenda

Hva er portefølje og program
Hva er portefølje- og programledelse? Å levere komplekse endringsprosesser kan kreve flere prosjekter og eventuelt programmer med sammenkoblinger og avhengigheter. Disse må koordineres og styres på en effektiv måte. Når er det hensiktsmessig å innføre MoP og MSP ledelsesnivåene i endringsprosesser? 

Introduksjon til MSP®
- prinsipper, prosesser og styringstemaer

Introduksjon til MoP® 
- prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser

Veien til en sertifisering
Hvordan blir du sertifisert og hvem passer det for?

Spørsmål og svar

 

Hvordan delta?

Webinar er et kort seminar som du kan følge direkt fra din egen PC. Dagen før webinaret mottar du en epost med påloggingsinformasjon.

Om Torbjørn Kågen

Torbjørn er erfaren og engasjert prosjekt- og programleder med høy kompetanse på planlegging, risiko- og kvalitetsstyring innen IKT-prosjekter.
Han har også lang erfaring med endringsledelse, virksomhetsforbedringer og kunnskapsbygging av tverrfaglige, globale team. Torbjørn har en teknisk bakgrunn som produktarkitekt og utvikling/produktingeniør.
Han er sertifisert innen SAFe, PRINCE2 Practitioner, Kongsberg Project Professional Certified (tilsvarende PMP nivå), er godkjent PRINCE2 instruktør, samt har en Mastergrad i prosjektledelse med fokus på usikkerhetshåndtering.

Kursdatoer

Dato:
12. mai 2021
Tid:
09:00 - 10:00
Sted:
Online

Påmelding