Samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering

For å lykkes med samferdsels-, bygg- og anleggsprosjekter er man avhengig av riktige beslutninger, til riktig tid, på riktig underlag. Samtidig prosjektering er en norsk metodikk med beste praksis fra VDC, ICE og Lean Prosjektering som legger til rette for dette.

Samferdselsprosjekter har i dag store utfordringer med lange plan- og behandlingsprosesser. Både på politisk nivå, etatsnivå, og i bransjen generelt er det i dag stort fokus på å redusere realiseringstiden for denne type prosjekter.

Forskningsprosjektet Samtidig prosjektering har som mål å bidra til at prosjekter gjennomføres effektivt og smidigere enn tradisjonelt. Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Dette bidrar til:

  • Raskere prosjektrealisering med kortere prosjekteringsprosess med færre feil
  • Økt innovasjon med bedre samspill mellom aktørene
  • Bedre kvalitet med økt samhandling på tvers disipliner og roller

Agenda

Bakgrunn for forskingsprosjektet Samtidig Prosjektering

«I dag tar det bortimot ti år bare å planlegge et samferdselsprosjekt.» - tidl. NHO-leder Kristin Skogen Lund

Dette må reduseres for å sikre en effektiv utbygging av samferdselsprosjektene i Norge. Hovedmålsetning til Samtidig prosjektering er å komprimere plan- og prosjekteringstiden. Metoden reduserer sekvensielt arbeid, tidkrevende avhengigheter og avklaringsbehov.

Fire tema som sikrer godt gjennomførte prosjekter

  • Samarbeid
  • Trinnmodell
  • Sesjoner
  • Visualisering

Mulige gevinster med Samtidig Prosjektering

Metodikken bidrar til en effektiv gjennomføring av de enkelte plan- og prosjekteringsfaser. Dette gir høyere løsningskvalitet, ved riktige beslutninger fra riktig personell, til riktig tid. Som igjen bidrar til engasjerte medspillere, ved direkte og personlig samspill i prosessen.

Den vil økt flyten i prosjektet føre til færre omkamper og dødtid. Summeres dette får man kjappere prosjektgjennomføring og mer for pengene!

Om foredragsholderne

Thomas Øverland Haneborg, Manager, Metier OEC

Thomas jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Han har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter, og  brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet. Thomas har vært med i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Han har også vært med å utvikle sertifiseringen innen Samtidig prosjektering.

Hvordan delta?

Webinar er et kort seminar som du kan følge direkt fra din egen PC. Dagen før webinaret mottar du en epost med påloggingsinformasjon.

Kursdatoer

Dato:
3. februar 2022
Tid:
09:00 - 10:00
Sted:
Online

Påmelding