Kom i gang med grunnleggende prosjektledelse

Øk din verdi på arbeidsmarkedet

Ved å ta et grunnkurs i prosjektledelse på nett, vil du få en god forståelse for grunnleggende prosjektledelse, og det vil bli enklere for deg å praktisere kunnskapen din innen prosjektstyring. Et slikt kurs vil også bidra til å øke din verdi på arbeidsmarkedet.

I dag benyttes prosjektledere i de aller fleste middels store og store bedrifter i Norge. Innen grunnleggende prosjektledelse ligger blant annet evnen til å organisere roller og ansvar, følge opp og sørge for at tidsfrister blir møtt, samt å kunne beregne lønnsomheten i hvert enkelt prosjekt.

Grunnleggende prosjektledelse på nett

For deg som ønsker å komme i gang og lære grunnleggende prosjektledelse, kan det være nyttig å starte med Metiers grunnkurs i prosjektledelse på nett. Her får du tilgang til din egen nettmentor som du kan kommunisere med gjennom hele studieløpet. Kurset er delt inn i 17 leksjoner, og vil ta mellom 15 og 40 timer å gjennomføre. Hvor lang tid du bruker, avhenger av hvilket nivå du befinner deg på ved oppstart. Til tross for at du vil lære grunnleggende prosjektledelse, vil kurset være vel så nyttig for en erfaren prosjektleder som en som er helt fersk i faget.

Mange muligheter

Tar du en videreutdanning innen prosjektledelse, vil mulighetene være mange og varierte. Ettersom prosjektledelse er en etterspurt kompetanse, vil du kunne ha mulighet til å arbeide innen mange forskjellige bransjer og fagfelt.

I løpet av grunnleggende prosjektledelse kommer kontrollspørsmål, sjekklister og oversikt over vanlige fallgruver hjelpe deg gjennom denne modulen. Med sin praktiske tilnærming gir kurset deg verdifulle metoder du kan bruke i ditt daglige arbeid. Du vil få økt mestringsfølelse og dermed øke sjansen for å lykkes og videreutvikle deg.

Mulighet for videre prosjektlederutdannelse

Dersom du ønsker å gå dypere i materien, og lære mer enn grunnleggende prosjektledelse, finnes det en rekke andre prosjektlederkurs hos Metier, blant annet Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management. Flere av kursene hos Metier vil gi deg studiepoeng på høyskolenivå.

Metier er Norges største prosjektskole, og kurser og sertifiserer mer enn 18 000 mennesker innen prosjektledelse hvert år. Mye av grunnen til at så mange velger å ta sin sertifiseringnettopp her, kan være den prisbelønte e-læringsmetoden de benytter seg av. Kursene er dessuten tilgjengelig på ti språk.

En rekke store norske selskaper har valgt å bruke Metiers prosjektlederkurs for å videreutvikle og skolere sine ansatte. Dette er både et kvalitetsstempel, samtidig som det sier noe om viktigheten av denne typen kvalifikasjoner i næringslivet.

Ønsker du å bygge på din utdannelse, eller skaffe deg grunnleggende kompetanse i prosjektledelse, kan du lese mer om prosjektlederkurs på www.prosjektleder.no.

Hva kan du om prosjektledelse?


Test deg selv med vår prosjektquiz!