Kurs og studier i prosjektledelse

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

1e-læringskurs
 • - Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 • - Prosjektledelse i praksis
 • - Planlegging, oppfølging og kontroll
 • - Prosjektorganisering og teamutvikling
 • - Kontraktsstyring i prosjekter
 • - Styring av prosjektusikkerhet

Diploma in Project Management

3e-læringskurs
15studiepoeng
 • - Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 • - Prosjektledelse i praksis
 • - Planlegging, oppfølging og kontroll
 • - Prosjektorganisering og teamutvikling
 • - Kontraktsstyring i prosjekter
 • - Styring av prosjektusikkerhet

Advanced Certificate in Project Management

6e-læringskurs

30studiepoeng
 • - Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 • - Prosjektledelse i praksis
 • - Planlegging, oppfølging og kontroll
 • - Prosjektorganisering og teamutvikling
 • - Kontraktsstyring i prosjekter
 • - Styring av prosjektusikkerhet

Andre populære kurs i prosjektledelse

Endringsledelse

Få en introduksjon til velkjente modeller innen endringsledelse

PRINCE2® i små prosjekter

Er du PRINCE2-sertifisert og ønsker praktiske eksempler på hvordan rammeverket kan implementeres i organisasjoner og brukes til små prosjekter?

Verdistyrt prosjektutvikling

Lær beste praksis for å maksimere verdien av investerte midler.

Praktisk PRINCE2® med Prosjektveiviseren

Få en lettfattelig gjennomgang av hvordan man bør gjennomføre et mindre prosjekt med Prosjektveiviseren.

Effektiv prosjektplanlegging

Få en rask introduksjon i prosjektplanlegging.

Oracle Primavera P6 Professional Fundamentals

Kurset tar deg gjennom Oracle Primavera P6 Professional (client-modulen).

Vis flere av våre kurs 

Innføring i prosjektveiviseren

Gratis kurs - bli kjent med prosjektveiviseren.

Prosjektøkonomi og lønnsomhet

Kurset vil gi deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

Kontraktsstyring i prosjekter

Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Lær hvordan du styrer prosjekter med riktig balanse mellom kvalitet, omfang og kostnader.

Prosjektledelse i praksis

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet

Prosjektorganisering og teamutvikling

Kurset gir innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon i tillegg til sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Smidig prosjektstyring

Smidige utviklingsmetoder tar som utgangspunkt at systemutvikling er svært uforutsigbart, og at prioriteringen av funksjonelle krav vil kunne endre seg.

Styring av prosjektusikkerhet

Kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter.

Eierstyring i prosjekter

Å lede en organisasjon gjennom prosjekter krever vel så mye fra linjeledere som fra prosjektleder. Behovet for styringsinformasjon er ulikt, men begge rollene er avgjørende.

Kommunikasjon og ledelse for prosjektledere

Gjør prosjektteamet ditt enda bedre gjennom motiverende ledelse og kommunikasjon.

Planlegging og realisering av gevinster

Et praktisk kurs for deg som raskt ønsker å komme i gang med god praksis for gevinstrealisering.

Oracle Primavera P6 Professional Advanced

Kurset tar deg gjennom Primavera P6 Professionals avanserte ressurs- og prosjektstyringsfunksjonalitet.

Executive MBA in Project Management

Verdens første globale Executive MBA for profesjonelle prosjektledere i prosjektorienterte selskaper.

La oss hjelpe deg med å finne riktig kurs


Er du usikker på hvilket kurs eller sertifisering du bør velge? Prøv gjerne vår kursguide for å finne ut hvilket kurs som er rett for deg!