Kurs og studier i prosjektledelse

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

1e-læringskurs
 • - Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 • - Prosjektledelse i praksis
 • - Planlegging, oppfølging og kontroll
 • - Prosjektorganisering og teamutvikling
 • - Kontraktsstyring i prosjekter
 • - Styring av prosjektusikkerhet

Diploma in Project Management

3e-læringskurs
15studiepoeng
 • - Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 • - Prosjektledelse i praksis
 • - Planlegging, oppfølging og kontroll
 • - Prosjektorganisering og teamutvikling
 • - Kontraktsstyring i prosjekter
 • - Styring av prosjektusikkerhet

Advanced Certificate in Project Management

3e-læringskurs
15studiepoeng
 • - Prosjektledelse – oversikt og innsikt
 • - Prosjektledelse i praksis
 • - Planlegging, oppfølging og kontroll
 • - Prosjektorganisering og teamutvikling
 • - Kontraktsstyring i prosjekter
 • - Styring av prosjektusikkerhet

Andre populære kurs i prosjektledelse

Endringsledelse

Få en introduksjon til velkjente modeller innen endringsledelse

PRINCE2® i små prosjekter

Er du PRINCE2-sertifisert og ønsker praktiske eksempler på hvordan rammeverket kan implementeres i organisasjoner og brukes til små prosjekter?

Praktisk PRINCE2® med Prosjektveiviseren

Få en lettfattelig gjennomgang av hvordan man bør gjennomføre et mindre prosjekt med Prosjektveiviseren.

Effektiv prosjektplanlegging

Få en rask introduksjon i prosjektplanlegging.

Oracle Primavera P6 Professional Fundamentals

Kurset tar deg gjennom Oracle Primavera P6 Professional (client-modulen).

Executive MBA in Project Management

Verdens første globale Executive MBA for profesjonelle prosjektledere i prosjektorienterte selskaper.

Vis flere av våre kurs 

Innføring i prosjektveiviseren

Få en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig fokus på Prosjektveiviseren (som baserer seg på PRINCE2®)

Prosjektøkonomi og lønnsomhet

Kurset vil gi deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

Kontraktsstyring i prosjekter

Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Lær hvordan du styrer prosjekter med riktig balanse mellom kvalitet, omfang og kostnader.

Prosjektledelse i praksis

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet

Prosjektorganisering og teamutvikling

Kurset gir innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon i tillegg til sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Smidig prosjektstyring

Smidige utviklingsmetoder tar som utgangspunkt at systemutvikling er svært uforutsigbart, og at prioriteringen av funksjonelle krav vil kunne endre seg.

Styring av prosjektusikkerhet

Kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter.

Eierstyring i prosjekter

Å lede en organisasjon gjennom prosjekter krever vel så mye fra linjeledere som fra prosjektleder. Behovet for styringsinformasjon er ulikt, men begge rollene er avgjørende.

Kommunikasjon og ledelse for prosjektledere

Gjør prosjektteamet ditt enda bedre gjennom motiverende ledelse og kommunikasjon.

Planlegging og realisering av gevinster

Et praktisk kurs for deg som raskt ønsker å komme i gang med god praksis for gevinstrealisering.

Oracle Primavera P6 Professional Advanced

Kurset tar deg gjennom Primavera P6 Professionals avanserte ressurs- og prosjektstyringsfunksjonalitet.

Usikker på hvilket kurs, studie eller sertifisering du bør velge?


Du svarer på noen enkle spørsmål om din bakgrunn, erfaring og målsetting med å ta et kurs, studie eller en sertifisering og du vil bli kontaktet av vår studieveileder med en skreddersydd plan for din utvikling.

Ønsker du å prøve et av våre e-læringskurs?


Vi gir deg tilgang til de tre første leksjonene i kurset "Prosjektledelse - oversikt og innsikt" slik at du får en følelse av hvordan det er å ta et nettbasert kurs hos oss.