Kurs og studier i prosjektledelse

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management er vårt mest populære studie for deg som ønsker en karriere innen prosjektledelse.

Kursløpet består av tre e-læringsmoduler, fire digitale workshops og en avsluttende multiple choice-eksamen. Gjennom studiet får du en god grunnmur for prosjektarbeid og kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder.

Inkludert i studiet

3e-læringskurs
4digitale workshops
15studiepoeng

Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har sertifisert seg i Diploma in Project Management og sertifiseringsløpet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

Andre populære kurs i prosjektledelse

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

Kurset gir deg en grundig innføring i de viktigste områdene innen prosjektledelse

Introduksjon til smidig

Vurderer du å bruke smidige metoder i ditt team eller virksomhet, eller er du bare nysgjerrig på smidig og ønsker å lære mer? Da passer dette kurset for deg.

Bærekraftig prosjektledelse

Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et vellykket bærekraftig prosjekt.

Presentasjonsteknikk

Lær å forberede og bygge gode presentasjoner, med verktøy tilpasset budskap, målsetting og tilhørere.

Oracle Primavera P6 Professional Fundamentals

Kurset tar deg gjennom Oracle Primavera P6 Professional (client-modulen).

Global Executive MBA

Verdens første globale Executive MBA for profesjonelle prosjektledere i prosjektorienterte selskaper.

Vis flere av våre kurs 

Advanced Certificate

Et 15 studiepoengs nettstudie som bygger videre på Diploma in Project Management og gir deg inngående forståelse for prosjektledelse.

PRINCE2® i små prosjekter

Er du PRINCE2-sertifisert og ønsker praktiske eksempler på hvordan rammeverket kan implementeres i organisasjoner og brukes til små prosjekter?

Oracle Primavera P6 Professional Advanced

Kurset tar deg gjennom Primavera P6 Professionals avanserte ressurs- og prosjektstyringsfunksjonalitet.

Smidig prosjektstyring

Smidige utviklingsmetoder tar som utgangspunkt at systemutvikling er svært uforutsigbart, og at prioriteringen av funksjonelle krav vil kunne endre seg.

Styring av prosjektusikkerhet

Kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter.

Effektiv prosjektplanlegging

Få en rask introduksjon i prosjektplanlegging.

Endringsledelse

Få en introduksjon til velkjente modeller innen endringsledelse

Prosjektøkonomi og lønnsomhet

Kurset vil gi deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

Kontraktsstyring i prosjekter

Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Lær hvordan du styrer prosjekter med riktig balanse mellom kvalitet, omfang og kostnader.

Prosjektledelse i praksis

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet

Innføring i prosjektveiviseren

Få en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig fokus på Prosjektveiviseren (som baserer seg på PRINCE2®)

Prosjektorganisering og teamutvikling

Kurset gir innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon i tillegg til sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Eierstyring i prosjekter

Å lede en organisasjon gjennom prosjekter krever vel så mye fra linjeledere som fra prosjektleder. Behovet for styringsinformasjon er ulikt, men begge rollene er avgjørende.

Planlegging og realisering av gevinster

Et praktisk kurs for deg som raskt ønsker å komme i gang med god praksis for gevinstrealisering.

Praktisk PRINCE2® med Prosjektveiviseren

Få en lettfattelig gjennomgang av hvordan man bør gjennomføre et mindre prosjekt med Prosjektveiviseren.

Kommunikasjon og ledelse for prosjektledere

Gjør prosjektteamet ditt enda bedre gjennom motiverende ledelse og kommunikasjon.

Usikker på hvilket kurs, studie eller sertifisering du bør velge?


Du svarer på noen enkle spørsmål om din bakgrunn, erfaring og målsetting med å ta et kurs, studie eller en sertifisering og du vil bli kontaktet av vår studieveileder med en skreddersydd plan for din utvikling.

Ønsker du å prøve et av våre e-læringskurs?


Vi gir deg tilgang til de tre første leksjonene i kurset "Prosjektledelse - oversikt og innsikt" slik at du får en følelse av hvordan det er å ta et nettbasert kurs hos oss.