Bli god i prosjektledelse hos Nordens største prosjektskole

For deg som jobber i prosjekter kreves det at du er rask til å sette deg inn i aktuelle temaer og problemstillinger, se helhet og sørge for at teamet ditt jobber effektivt. Tryggheten en faglig utdanning gir er uvurderlig for deg som vil prestere og utvikle deg videre. Vurderer du å klatre på karrierestigen bør du også vurdere å skaffe deg en formell prosjektlederkompetanse.

Vi har satt opp de tre kompetanseløpene vi anbefaler for deg som jobber i prosjekter og ønsker prosjektledelse som karrierevei. Studieløpene er basert på vår prisvinnende e-læring, er praktisk rettet og kan lede til studiepoeng på høgskolenivå.

Grunnkurs i prosjektledelse
 
Prosjektledelse – oversikt og innsikt
Diploma in Project Management
 
Planlegging, oppfølging og kontroll
Prosjektledelse i praksis
Prosjektledelse – oversikt og innsikt
Advanced Certificate in Project Management
 
Styring av prosjektusikkerhet
Kontraktsstyring i prosjekter
Prosjektorganisering og teamutvikling
Planlegging, oppfølging og kontroll
Prosjektledelse i praksis
Prosjektledelse – oversikt og innsikt
Grunnleggende prosjektledelse
Læringsmål
Forstå prosjektledelse
 Ca 1 måned
 1 nettkurs
  

For deg som vil lære prosjektledelse

Dette kurset gir deg oversikt, innsikt og nyttige verktøy i faget prosjektledelse. Det passer for alle som deltar i prosjektarbeid – fra de ferske til de mer erfarne.

Noe av det du vil lære

 • Om ulike faser i prosjektet, fra oppstart og planlegging til gjennomføring og avslutning
 • Vanlige definisjoner og begreper
 • Hvordan sørge for god kommunikasjon og samarbeid
 • Om effektmål og resultatmål
 • Å identifisere og estimere usikkerhet, og planlegge tiltak
 • Hvordan organisere roller og ansvar
 • Å beregne lønnsomhet og realisering av gevinst
 • Om ledelsens rolle i prosjektet
 • Å se prosjektet fra kunden/leverandørens side

Les mer

Tidligere kursdeltakere sier

"Bli med på en kunnskapsreise om prosjektledelse sammen med Metier, da får du kunnskap om hvordan det på en best mulig måte skjer."
- Anita Thoresen Midthaug, Istad Kraft AS
"På dette kurset har alle noe å hente – uansett hvor mange prosjekter man har vært med i tidligere."
-Tore Fredriksen, Nets
"Bli mer bevisst på prosjektrollene i din egen organisasjon."
-Cecilie Skaarer, Atea
Diploma in Project Management
Læringsmål
Praktisere prosjektledelse
 2-3 måneder
 3 nettkurs, 1 eksamen
 

For deg som vil praktisere prosjektledelse

Dette kursløpet består av 3 kursmoduler som gir deg kunnskap om prosjektfagets grunnsteiner og verktøyene du trenger for å lykkes med dine prosjekter. Etter endt kursløp vil du ha lært prosjektledelse og være rustet til å planlegge, gjennomføre og evaluere egne prosjekter. Du kan også velge å ta en eksamen som gir 15 studiepoeng.

Noe av det du vil lære

I tillegg til det du lærer i grunnkurset i prosjektledelse vil du få:

 • Forståelse for hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Kunnskap om teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kostnader og kvalitet
 • Helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes
 • Kunnskap om hvordan du i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Forståelse for hvordan fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Kjennskap til utfordringer du kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og hvordan disse skal håndteres

Les mer

Tidligere kursdeltakere sier

"Jeg har funnet utdanningen praktisk rettet og nyttig. Det har derfor vært et morsomt studie å gjennomføre. Jeg har dessuten forsøkt mye av det jeg har lært i praksis og sett at det fungerer. Det bidrar til inspirasjon i læreprosessen!"
- Hege Gro Høiland, Politiet
"Bli med på en kunnskapsreise om prosjektledelse sammen med Metier, da får du kunnskap om hvordan det på en best mulig måte skjer."
- Anita Thoresen Midthaug, Istad Kraft AS
"En effektiv og forståelig måte å lære teorien rundt prosjektledelse på."
- Reidar Tolsrød, Prosjektleder, Enwa PMI AS
Advanced Certificate in Project Management
Læringsmål
Ekspert i prosjektledelse
 3 - 6 måneder
 6 nettkurs, 2 eksamener
 

For deg som vil bli en ekspert i prosjektledelse

Dette kursløpet består av 6 kursmoduler som gir deg kunnskap om prosjektledelse og konkrete verktøy som gjør deg i stand til å lykkes som prosjektleder. Etter endt kursløp vil du ha tilegnet deg inngående kompetanse i prosjektledelse og ha kunnskap om hvordan prosjektfaget bør brukes for å lykkes med prosjekter. Du kan også velge å ta eksamener som gir 30 studiepoeng.

Noe av det du vil lære

I tillegg til det du lærer i grunnkurset og Diploma in Project Management vil du få:

 • Kunnskap om viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon
 • Metoder og verktøy for bygging, vedlikehold og ledelse av team
 • Kjennskap til sentrale prinsipper for fungerende team og god teamledelse
 • Forståelse for prosjektkontrakter og hvordan de bør brukes som verktøy for å oppnå et godt prosjektresultat
 • Kunnskap om metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima
 • Forståelse for hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan sikre prosjektsuksess
 • Kunnskap om metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjekt
 • Innsikt i hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.

Les mer

Tidligere kursdeltakere sier

"På dette kurset har alle noe å hente – uansett hvor mange prosjekter man har vært med i tidligere"
- Tore Fredriksen, Nets
"Bli mer bevisst på prosjektrollene i din egen organisasjon."
- Cecilie Skaarer, Atea
"Felles plattform for de som arbeider med prosjekter, slik at alle forstår prosjektets gang og er innforstått med definisjoner og begreper."
- Sigurd Eikerol, Eidsiva Vannkraft

Grunnkurs i prosjektledelse

Klasseromskurs

Mestre dine prosjekter

Øk din prosjektkompetanse på dette 3 timers seminaret

 • Forsvaret
 • Atea
 • Statnett
 • Skanska
 • Evry
 • Det norske
 • Ramboll
 • Technip
 • FMC Technologies
 • Energi Norge
 • NTE
 • ABB
 • Nets
 • PWC